Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Příjmy z inzerce'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_3529715
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Příjmy z inzerce
Odesílatel:
Tereza Kuncová, foi+request-6739-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
23.04.2017 11:56:33
Doručeno:
23.04.2017 12:00:01
Přijato ke zpracování:
23.04.2017 12:00:01
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2017-04-23_11-56-33.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 23.04.2017 12:00:02 , ID datové zprávy je epdz_3529715 .