Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Radniční listy'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_5302349
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Radniční listy
Odesílatel:
Tereza Kuncová, foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
28.03.2017 10:30:16
Doručeno:
28.03.2017 10:35:00
Přijato ke zpracování:
28.03.2017 10:35:00
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2017-03-28_10-30-16.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Datová zpráva není opatřena uznávaným elektronickým
podpisem (značkou).
Generováno modulem EPDZ dne 28.03.2017 10:35:00 , ID datové zprávy je epdz_5302349 .