Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč'.

II.
Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.3.2017
C e l k e m
268 473 378
[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
ŘSD ČR
161 107 237
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 
589 967
Stavba zahájena 
100,00%
Není vyžádováno
2016
Není vyžadováno
Vydáno SP
Velký Beranov
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 
685 096
Stavba zahájena
100,00%
Není vyžádováno
2016
Není vyžadováno
Vydáno SP
168 Devět křížů
100/2001 Sb., vydáno ověřovací i 
D3 0309/II Ševětín - Borek
1 400 013
Stavba zahájena
100,00%
2016
Vydáno
Vydáno SP
verifikační stanoviska 
Není relevantní - negativní závěr 
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2
300 139
Stavba zahájena
100,00%
100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení
2016
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
Vydáno SP
EIA
Není relevantní - negativní závěr 
I/34 Roušťany - Pohled
395 177
Stavba zahájena
100,00%
100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení 
2016
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
Vydáno SP
EIA
IČ pro SP, čistopis PDPS, probíhá 
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 
hodnocení 1. kola výběrového řízení na 
Před vydáním v 1. instanci, řeší 
1 908 183
100,00%
Není vyžadováno
2017
Není vyžadováno
29 Hvězdonice
zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. 
se námitky účastníků řízení 
kola v 04/2017)
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 
SoD podepsaná 24.1.2017,  předpoklad 
1 105 444
100,00%
Není vyžádováno
2017
Není vyžadováno
Vydáno SP, v právní moci
Koberovice
zahájení prací 1.4.2017 
V rozkladové komisi  - stále 
Probíhá výběrové řizení na zhotovitele, 
systémově stejné odvolání Děti 
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 
2 402 992
podány nabídky dne 4.8. 2016 - probíhá 
100,00%
Není vyžádováno
2017
Není vyžadováno
země, opakovaně zamítáno i na 
104 Větrný Jeníkov
hodnocení nabídek (řeší ÚOHS)
úrovni NSS, přesto se věcně 
stejné odvolání stále opakuje
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 
SoD podepsaná 22.2.2017, předpoklad 
838 984
100,00%
Není vyžadováno
2017
Není vyžadováno
Vydáno SP, v právní moci
Šternov
zahájení prací 18.3.2017
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ 
SoD podpesaná 14.2.2017, předpoklad 
951 599
100,00%
Není vyžadováno
2017
Není vyžadováno
Vydáno SP, v právní moci
– EXIT 153 Lhotka
zahájení prací 18.3.2017
probíhá majetkoprávní vypořádání - zásadní 
problém vyvlastnění spol. OBB Střechy 
(požadavek na směnu areálu), probíhá 
změna ÚR (vypsáno ústní jednání na 15.3.), 
podány žádosti o stavební povolení na MD 
na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. 
podány žádosti o SP v 02/2017 , 
93,14 % ->
244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
9 766 282
(v 03/2017 vypsána ústní jednání);  probíhá 
2017
Na MŽP předloženo 20.9.2016
vydání změny ÚR č. 2 04/2017 
96 %
vydáno 6.1.2017
zpracování PDPS (termín konceptu 
(předpoklad)
05/2017); v 04/2017 bude zahájen 
archeologický výzkum; probíhá hodnocení 
1.kola výběrového řízení na zhotovitele 
stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 
08/2017)

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy, probíhá změna ÚR 
(vypsáno ústní jednání na 28.3.), připraveny 
žádosti o stavební povolení na MD na celou 
hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (budou 
74,68 % ->
244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
předpoklad v 03/2017, vydání 
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
6 773 253
podány v 03/2017); probíhá zpracování 
2017
Na MŽP předloženo 20.9.2016
77,7 %
vydáno 6.1.2017
změny ÚR 05/2017
PDPS (termín konceptu 05/2017); v 
04/2017 bude zahájen archeologický 
výzkum; probíhá hodnocení 1.kola 
výběrového řízení na zhotovitele stavby 
(předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)
probíhá majetkoprávní vypořádání - chybí 1 
LV -  problém vyvlastnění spol. Lubenské 
strojírny - zástava na pozemku (soud), 
probíhá změna ÚR, připravuje se žádost o 
04/2017, za předpokladu vydání 
stavební povolení na MD na celou hlavní 
244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno 
D6 Lubenec obchvat
1 853 071
97,37%, chybí 1 LV
2017
Na MŽP předloženo 20.9.2016
změny ÚR 04/2017 a nabytí 
trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude 
stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017
právní moci
podána po změně ÚR v 04/2017); čistopis 
PDPS; probíhá hodnocení 1.kola 
výběrového řízení na zhotovitele stavby 
(předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)
probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy + řešení směn 
pozemků (SPÚ - vlastník), probíhá změna 
ÚR, připravuje se žádost o stavební 
povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. 
70,73 % ->
244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno 
05/2017, vydání změny ÚR 
D6 Nové Strašecí - Řevničov
1 445 419
2017
Na MŽP předloženo 20.9.2016
č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude podána po 
92 %
stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017
04/2017
změně ÚR v 04/2017); čistopis PDPS; 
probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení 
na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 
2. kola v 04/2017)
probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy, připravuje se žádost 
o stavební povolení na MD na celou hlavní 
trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude 
87,5 % ->
244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno 
D6 Řevničov, obchvat
1 965 529
2017
Na MŽP předloženo 20.9.2016
05/2017
podána v 04/2017); koncept PDPS; probíhá 
97,2 %
stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017
hodnocení 1.kola výběrového řízení na 
zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. 
kola v 04/2017)
SP, podána žádost o SP na hlavní trasu 
(ústní jednání v 03/2017), odevzdán 
koncept PDPS,  v 03/2017 bude zahájen 
Na MŽP předloženo 20.9.2016, 
archeologický výzkum, probíhá hodnocení 
100%, chybí dílčí věcná 
244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice
9 063 941
2017
rozsah podkladů uznán 
žádost podána
1.kola výběrového řízení na zhotovitele 
břemena
vydáno 8.12.2016
dostatečný dne 29.9.2016
stavby; probíhá hodnocení 1.kola 
výběrového řízení na zhotovitele stavby 
(předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)
Podány žádosti pro SP, probíhá 
majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o 
církevní restituce - 1 LV (církev odmítá dát 
souhlas se stavbou), odevzdán koncept 
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
CS po zahájení stavebních řízení 
D11 1107 Smiřice - Jaroměř
4 795 622
PDPS,  v 03/2017 bude zahájen 
98,49%
2017
žádost podána
stanovisko dne 14.12.2015
vydána
archeologický výzkum; probíhá hodnocení 
1. kola výběrového řízení na zhotovitele 
stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 
04/2017)

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
Probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy, připravuje se žádost 
o stavební povolení na MD na celou hlavní 
Na MŽP předloženo 20.9.2016,   2.1.2017 byla podána žádost o 
trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude 
rozsah podkladů uznán 
vydání SP, přednostně bude 
podána po změně ÚR v 03/2017); koncept 
95,5%, chybí 14 LV, probíhá  244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
dostatečný dne 23.12.2016, 
D35 Časy - Ostrov
6 477 170
2017
vydáno SP na 4 mostní objekty, 
PDPS; v 03/2017 bude zahájen 
vyvlastnění, řešení dědictví
vydáno 10.2.2017
27.2.2017 předložena žádost o 
následně o SP na ostatní hlavní 
archeologický výzkum; probíhá hodnocení 
verifikační stanovisko na 4 
trasu.
1.kola výběrového řízení na zhotovitele 
mostní objekty na hlavní trase
stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 
04/2017)
Probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy, probíhá změna ÚR, 
Na MŽP předloženo 20.9.2016,  
připravuje se žádost o stavební povolení na 
rozsah podkladů uznán 
MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 
dostatečný dne 23.12.2016, 
03-04/2017 bude požádáno o SP 
98 % (chybějící 4 LV) ->
Sb (oficiálně bude podána po změně ÚR v 
244/1992 Sb., REŽIM §23a,  stanovisko 
27.2.2017 předložena žádost o 
na estakádu přes Labe a 
D35 Opatovice nad Labem - Časy
6 001 500
99,00 %, chybí 2 LV, probíhá 
2017
04/2017); koncpet PDPS; v 03/2017 bude 
vydáno 10.2.2017
verifikační stanovisko ke změně  následně o SP na ostatní hlavní 
vyvlastnění
zahájen archeologický výzkum; probíhá 
ÚR, dokončuje se žádost o 
trasu
hodnocení 1.kola výběrového řízení na 
verifikační stanovisko na 
zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. 
estakádu přes Labe
kola v 04/2017)
Dokončen čistopis PDPS pro celou stavbu, 
na část stavby od západu po I/56 vydána 
SP mimo úseku cca 100 metrů, kde je SP v 
rozkladové komisi (všechna vyjádření k 
Na MŽP předloženo 20.9.2016,  
244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný 
dispozici), Je zpracována změna PDPS a 
rozsah podkladů uznán 
negativní vliv na Naturu2000 vyloučen 
soupisu prací pro rozdělení zakázky na 2: 
dostatečný dne 8.12.2016. 
Vydáno 11/2013 SP na část trasy, 
D48 Frýdek Místek - obchvat
5 229 747
100,00%
stanoviskem KÚ MSK kraje.                         
2017
1.) D48 F.M., obchvat, I. stavba vč. D56 
17.2.2017 bylo MŽP požádáno o  žádosti o zbylé části podány
6.2.2017 vydáno Závazné stanovisko k 
F.M., připojení na D48 a 2.) D48 F.M., 
vydání verifikačních stanovisek 
vlivům prioritního záměru na ŽP.  
obchvat, II. stavba; probíhá hodnocení 
(CS) ke stavebním řízením.
1.kola výběrového řízení na zhotovitele 
stavby pro obě etapy (předpoklad zahájení 
2. kola v 03/2017)
Jsou vydaná SP, v rámci výběrového řízení 
244/1992 Sb., vydána všechna potřebná 
na zhotovitele jsou podány nabídky a nyní 
SP, rizikem jsou případné změny stavby 
Vydáno SP před 1.4.2015 (před 
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice
3 390 484
100,00%
2017
Vydáno dle 244/1992 Sb., 
probíhá hodnocení nabídek. Předpoklad 
oproti vydaným SP, případně dodatečně 
účinností 39/2015 Sb.)
ukončení VŘ v 03/2017. 
potřebná SP
Stavební řízení - nutné získat pravomocnou 
výjimku č.3 z cháněných živočichů - 
Na MŽP předloženo 20.9.2016, 
244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
Podána žádost o obnovení řízení 
D49 4901 Hulín - Fryšták
8 729 078
odvolání řešeno na MŽP, získána 
100,00%
2017
rozsah podkladů uznán 
vydáno dne 22.11.2016
v 01/2017
pravomocná výjimka č. 2 - křeček, vybrán 
dostatečný dne 5.10.2016
zhotovitel
Probíhá majetkoprávní vypořádání - 
problém vyvlastnění - silně obstrukční 
jednání vlastníků, připravuje se žádost o 
stavební povolení na MD na celou hlavní 
Na MŽP předloženo 20.9.2016, 
trasu dle z. č. 416/2009 Sb (oficiálně bude 
99,30 %, chybí 1LV 
244/1992 Sb. REŽIM §23a, stanovisko 
D55 5505 Otrokovice obchvat JV
1 237 038
2017
rozsah podkladů uznán 
03/2017
podána v 03/2017); zpracovává se koncept 
(vyvlastnění)
vydáno dne 22.12.2016
dostatečný dne 27.10.2016. 
PDPS (termín 05/2017); probíhá hodnocení 
1.kola výběrového řízení na zhotovitele 
stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 
08/2017)
Dokončen čistopis PDPS, vydána všechna 
potřebná SP, podrobnosti viz stavba D48 
244/1992 Sb., vydána všechna potřebná 
Frýdek Místek - obchvat; probíhá hodnocení 
SP, rizikem jsou případné změny stavby 
Vydáno SP před 1.4.2015 (před 
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48
1 241 087
100,00%
2017
Vydáno dle 244/1992 Sb.
1.kola výběrového řízení na zhotovitele 
oproti vydaným SP, případně dodatečně 
účinností 39/2015 Sb.)
stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 
potřebná SP
03/2017)

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
IČ pro SP, majetkoprávní příprava - 
244/1992 Sb., vydán negativní závěr 
problém soudní spor SPÚ a církev u 2 LV, 
Zjišťovací řízení EIA zahájeno v 
I/3 Olbramovice přeložka
457 480
92,75%, chybí 5 LV
zjišťovacího řízení - není nutná velká 
2017
07/2017
zpracovává se ZDS (PDPS), předpoklad 
12/2016
EIA
zahájení VŘ na zhotovitele v 06/2017
SoD podepsaná 10.2.2017,  stavba 
vydán negativní závěr zjišťovacího 
Vydáno, vydáno SP i na zbylých 
I/11 Opava severní obchvat východní část
836 645
99,52%
2017
Vydán negativní ZZŘ 23.8.2016
zahájena 1.3.2017
řízení - pravomocné - na 120 m
120 m
Předpoklad předložení žádosti 
244/1992 Sb., nevyužitelné. Jsou 
na OŽP KÚ na přelomu 02-
zpracovány Biologické průzkumy, je 
03/2017 (bezprostředně po 
SP v platnosti, pro zahájení 
čistopis PDPS, probíhá hodnocení 1.kola 
99 % (zbývá vykoupit jeden  požádáno o vydání výjimek dle § 56 
získání Rozhodnutí o výjimkách  stavby je nutné získat Rozhodnutí 
I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)
295 549
výběrového řízení na zhotovitele stavby 
dodatečně identifikovaný 
zákona č. 114/1992 Sb., následně bude 
2017
pro zvláště chráněné druhy 
o změně stavby před dokončením 
(předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)
pozemek od města Most)
podána žádost ve zjišťovacím řízení pro 
rostlin a živočichů, které byly 
- předpoklad podání žádosti dle 
oznámení vlivu záměru na životní 
zaznamenány v provedeném 
výsledku zjišťovacího řízení EIA
prostředí
biologickém průzkumu - 
předpoklad právní moci 04/2017)
Vydáno stavební povolení, zpracovává se 
Není relevantní - negativní závěr 
ZDS (PDPS); probíhá hodnocení 1.kola 
98,94 % ->
Vydán negativní závěr zjišťovacího 
I/16 Slaný - Velvary
1 324 051
2017
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
vydáno stavební povolení
výběrového řízení na zhotovitele stavby 
100 %
řízení dle z. 39/2015 Sb. v právní moci.
EIA
(předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)
IČ pro SP, SP na hlavní trasu možno vydat 
pokud bude EIA, majetkoprávní příprava, 
čistopis ZDS (PDPS); probíhá hodnocení 
90 % (chybělo 1 LV) ->
244/1992 Sb., probíhá zpracování 
zjišťovací řízení - předpoklad 
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba
301 486
1.kola výběrového řízení na zhotovitele 
2017
07/2017
100%
Oznámení EIA
předložení na KÚ ŽP 03/2017
stavby probíhá hodnocení 1.kola 
výběrového řízení na zhotovitele stavby 
(předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)
IČ pro SP, majetkoprávní příprava, 
zpracována ZDS (PDPS); probíhá 
97,73%, chybí 1 LV jedná se o  dne 15.2.2017 bylo  vydáno rozhodnutí 
hodnocení 1.kola výběrového řízení na 
3 pozemky Povodí Vltavy, od  závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá 
předloženo Oznámení dne 
I/21 Trstěnice - Drmoul
758 983
2017
1.8.2016
zhotovitele stavby probíhá hodnocení 1.kola 
10/2016 se řeší podpis 
významný vliv na ŽP (nabytí PM 
4.1.2017
výběrového řízení na zhotovitele stavby 
smlouvy o výpůjčce.
2.3.2017)
(předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)
100/2001 Sb., ověřovací stanovisko 
I/22 Strakonice
356 109
SoD podepsaná 9.1.2017,  stavba zahájena
100,00%
vydáno 16.3.2016, prodloužení platnosti 
2017
Vydáno
Vydáno SP
stanoviska z 11.7.2016
Není relevantní - negativní závěr 
93,10 % (2 LV) ->
100/2001 Sb., negativní závěr 
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
704 789
IČ pro SP, majetkoprávní příprava
2017
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
10/2017
96,10%, chybí 1 LV
zjišťovacího řízení
EIA
Vydána všechna potřebná SP, probíhá 
244/1992 Sb., vydána všechna SP, 
výběrového řízení na zhotovitele, nabídky 
rizikem jsou případné změny stavby 
Vydáno SP před 1.4.2015 (před 
I/57 Krnov SV obchvat
1 613 696
podány dne 1.12.2016 - probíhá hodnocení 
100,00%
2017
Není relevantní, platné SP
oproti vydaným SP, případně dodatečně 
účinností 39/2015 Sb.)
nabídek. Předpoklad ukončení VŘ v 
potřebná SP
04/2017.
Jsou vydaná SP, je ukončeno výběrové 
Není relevantní - negativní závěr 
řízení na zhotovitele a nyní probíhá 
100/2001 Sb., negativní závěr 
I/58 Příbor - Skotnice
1 261 184
100,00%
2017
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
Vydáno SP
hodnocení nabídek.  Předpoklad ukončení 
zjišťovacího řízení
EIA
VŘ v 04/2017.
ověřovací stanovisko vydáno 
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
20.11.2015, coherence stampy 
stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke 
Probíhá hodnocení nabídek ve výběrovém 
dle rozběhu navazujících řízení 
99,8% - soud nařídil opakování  změně povrchu vozovky, závěr 
řízení na zhotovitele - termín pro podání 
budou moci být kladné, změna 
I/68 Třanovice - Nebory
2 425 304
vyvlastňovacího řízení 
zjišťovacího řízení potvrdil, že změny 
2017
Žádosti podány
nabídek byl 18.1.2017.  Předpoklad 
povrchu vozovky posouzena v 
(Mondok, Dostálová) 
nemohou mít významný negativní vliv, 
ukončení VŘ v 04/2017. 
ZŘ s výsledkem, že nemůže mít 
ZZŘ v právní moci (podané námitky byly 
významný negativní vliv (je v 
formálně nepřípustné)
právní moci).

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
Probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy, probíhá inženýrská 
činnost pro změnu ÚR (předpoklad podání 
žádosti o změnu ÚR v 03/2017), připravuje 
se žádost o stavební povolení na MD na 
vydání změny ÚR 06/2017, 
celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb 
68,86 % ->
244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
předložení žádosti o SP na hlavní 
D1 0136 Říkovice-Přerov
9 011 285
(oficiálně bude podána po změně ÚR v 
Q1/2018
Na MŽP předloženo 20.9.2016
75.50 %
vydáno 30.11.2016
trasu 07/2017 pokud změna ÚR 
07/2017);  probíhá zpracování PDPS 
nabude bez odvolání právní moci
(termín konceptu 07/2017); zahájen 
archeologický výzkum; probíhá hodnocení 
1.kola výběrového řízení na zhotovitele 
stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 
11/2017)
DSP, IČ pro SP, rozhodnuto o novém 
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkalka
945 000
variantním řešení - aktualizace DSP, 
N/A: Dle výsledné varianty
Není vyžadováno
2018
Není vyžadováno
12/2017
probíhá územní řízení
Nepravomocné SP, podány námitky - v 
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 
1 050 442
Rozkladové komisi, zpracovává se čistopis 
100,00%
Není vyžadováno
2018
Není vyžadováno
V rozkladové komisi
90 Humpolec
PDPS
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 
1 603 524
IČ pro SP, zpracovává se PDPS
100,00%
Není vyžadováno
2018
Není vyžadováno
09/2017
178 Ostrovačice
DSP, IČ pro SP, řešení věcných břemen - 
244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 
velká EIA - předpoklad 
SP na hlavní trasu již vydáno, 
D4 Lety - Čimelice (PPP)
885 950
100,00%
2018
nutná přednostní přeložka EoN
nerealizovanou část D4 pro PPP.
předložení na  MŽP 09/2017
zbylé SP po EIA
Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní 
0 % - >
100/2001 Sb., ověřovací stanovisko 
na MŽP předloženo 9/2016, OS 
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu
847 094
2018
12/2017
příprava
12,32 %
vydáno 15.2.2017 
vydáno 15.2.2017 
100/2001 Sb., prodloužena platnost do 
Nutno flexibilně vydávat CS po 
D11 MÚK Beranka
355 658
IČ pro ÚR
0,00%
30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno 
2018
05/2018
zahájení navazujících řízení.
ověřovací stanovisko
IČ pro SP, majetkoprávní příprava. Byla 
předpoklad předložení nové 
244/1992 Sb., probíhá výběr 
Žádosti podány, chybí doložit 
D48 MÚK Bělotín - Rybí
4 677 366
podepsána smlouva na vyhotovení PDPS 
88,15%
2018
dokumentace EIA na  MŽP 
zpracovatele nové EIA
doklady a pozemky
termín: 11/2017
06/2017
IČ pro ÚR, hrozící formální komplikace při 
průchodu CHKO Pálava  - nutné udělení 
výjimky ze strany MŽP. Ustanovení však 
Coherence stamp bude vydáván 
bylo v zákoně pro původní dálnice (dnes 
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko
3 355 488
0,00%
2018
do obnoveného územního řízení  03/2018
dálnice I. třídy) a nikoliv pro rychlostní 
stanovisko 23.3.2016
po jeho znovuzahájení
silnice (dnes dálnice II. třídy). Žádoucí 
novelizovat předmětné ustanovení na zákaz 
stavět v CHKO dálnice I. třídy.
IČ pro SP, koncept PDPS, probíhá 
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
Nutno flexibilně vydávat CS po 
I/19 Chýnov
630 005
99,01%
2018
08/2017
vyvlastnění 1LV
stanovisko 11.3.2016
zahájení stavebních řízení.
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 
55,36 % ->
100/2001 Sb. již závazné stanovisko po 
Nutno flexibilně vydávat CS po 
474 020
Akt. ZP, IČ pro SP
2018
03/2018
2. etapa
85,71%
novele 39/2015 Sb.
zahájení navazujících řízení.
97,37%, chybí 1LV, zahájeno  20.4. 2017 budou hotovy podklady pro 
zpracována DSP, probíhá majetkoprávní 
předpoklad předložení na KÚ 
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice
432 443
vyvlastnění, přerušeno probíhá  zpracování elaborátu pro zahájení 
2018
01/2018
příprava -  nutné vyvlastnění 1 LV
04/2017
jednání s majitelkou
zjišťovacího řízení 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
Předpoklad předložení na KÚ 
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina
775 457
Akt. ZP, DSP
0,00%
2018
09/2018
Oznámení EIA
06/2017
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
Předpoklad předložení na KÚ 
I/36 Sezemice obchvat
886 641
Zpracovává se DSP
0,00%
2018
07/2018
Oznámení EIA
10/2017
Zpracováná DSP, probíhá majetkoprávní 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
Předpoklad předložení na KÚ 
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany
415 484
69,26%
2018
05/2018
příprava
Oznámení EIA
04/2017

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
IČ pro SP, majetkoprávní příprava - chybí 1 
Není relevantní - negativní závěr 
LV (probíhá vyvlastňovací řízení), 
93,90 % ->
100/2001 Sb., ukončeno závěrem 
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat
1 605 291
2018
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
10/2017
zpracovává se aktualizace DSP, 
98,78 %
zjišťovacího řízení 
EIA
sesmluvněna PDPS
244/1992 Sb., zadáno zpracování nové 
Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a 
dokumentace EIA společně s 
Předpoklad předložení na KÚ 
I/42 Brno, VMO - Rokytova
1 663 570
1,45%
2018
03/2018
majetkoprávní příprava
předchozím úsekem "Tomkovo 
10/2017
náměstí", s termínem 07/2017. 
PDPS na I. etapu zpracována, zpracovává 
100% - I.etapa; II.etapa chybí 
se DSP na II. etapu; probíhá hodnocení 
DPMB, povodí moravy, 
244/1992 Sb., zpracovává se žádost o 
Předpoklad předložení na MŽP 
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
2 871 266
1.kola výběrového řízení na zhotovitele 
UZSVM,Eon, RWE (čeká se na stanovisko MŽP dle nové dokumentace 
2018
10/2017
03/2017
stavby  (předpoklad zahájení 2. kola v 
záborový elaborát)
EIA
05/2017)
244/1992 Sb., Již bylo zadáno 
Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a 
zpracování nové dokumentace EIA 
Předpoklad předložení na KÚ 
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí
1 712 031
32,61%
2018
03/2018
majetkoprávní příprava
společně s předchozím úsekem 
10/2017
"Rokytova", s termínem 07/2017. 
Zpracována DSP, nutná změna ÚR, probíhá 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
Předpoklad předložení na KÚ 
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov
817 456
38,36%
2018
06/2018
rozesílání a uzavírání smluv na pozemky.
Oznámení EIA
08/2017
244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování 
IČ pro SP, majetkoprávní příprava - probíhá 
86,36 % ->
předpoklad předložení na KÚ 
I/67 Karviná - obchvat
650 298
Oznámení EIA, probíhá výběr 
2018
11/2017
6 vyvlastňovacích řízení
94,09 %
07/2017
zpracovatele
Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
příprava - probíhá odesílání návrhů kupních 
0 % ->
Předpoklad předložení na MŽP 
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží
2 760 194
nové EIA na úsek 0311 Třebonín - 
2019
05/2018
smluv vlastníkům, byly odeslány žádosti na 
3,74 %
10/2017
Kaplice nádraží.
převod pozemků SPÚ
Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
příprava - probíhá odesílání návrhů kupních 
0 % ->
Předpoklad předložení na MŽP 
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla
7 013 009
nové EIA na úsek D3 0312 Kaplice 
2019
05/2019
smluv vlastníkům, byly odeslány žádosti na 
6,8 %
10/2017
nádraží - Dolní Dvořiště, státní hranice.
převod pozemků SPÚ
ÚR pravomocné, akt. konceptu. DSP,  IČ 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
Předpoklad předložení na MŽP 
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice
1 369 934
pro SP a majetkoprávní příprava před 
0,00%
nové EIA na úsek D3 0312 Kaplice 
2019
05/2019
10/2017
zahájením
nádraží - Dolní Dvořiště, státní hranice.
DSP, IČ pro SP, zpracovávají se znalecké 
100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení 
0 % ->
velká EIA - předpoklad 
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)
1 838 282
posudky pro možnost přípravy návrhů 
neodpovídá kategorii, bude nová EIA na 
2019
11/2018
1,28 %
předložení na  MŽP 09/2017
kupních smluv.
celou nerealizovanou část D4.
DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, 
55,59% (85% ploch trvalého  244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 
velká EIA - předpoklad 
D4 Milín - Lety (PPP)
3 344 147
značné množství vyvlastnění (107), řešení 
záboru, 107 vyvlastnění v 
2019
09/2018
nerealizovanou část D4 pro PPP.
předložení na  MŽP 09/2017
věcných břemen
Příbrami)
DSP, probíhá majetkoprávní příprava, 
244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 
velká EIA - předpoklad 
D4 Čimelice - Mirotice (PPP)
2 731 844
57,36%
2019
09/2018
řešení věcných břemen
nerealizovanou část D4 pro PPP.
předložení na  MŽP 09/2017
244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 
velká EIA - předpoklad 
D4 Mirotice, rozšíření (PPP)
919 100
Zahájeny práce na DSP
0,00%
2019
04/2019
nerealizovanou část D4.
předložení na  MŽP 09/2017

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
244/1992 Sb., bude zadána nová EIA 
společně se sousedními úseky, které 
Předpoklad předložení na MŽP 
D6 Krupá, přeložka
2 033 856
IČ pro SP, majetkoprávní příprava
31,08%
2019
11/2018
nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - 
11/2017
Krušovice)
244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - 
Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní 
0 % - >
předpoklad předložení na  MŽP 
D7 Chlumčany zkapacitnění
2 087 126
nevyužitelné, připravována nová velká 
2019
07/2018
příprava
1,06%
11/2017
EIA, čistopis 31.10.2017
244/1992 Sb., nevyužitelné, 
Aktualizace DSP jako podklad pro 
předpoklad předložení na  MŽP 
D7 Louny zkapacitnění obchvatu
1 182 243
75,00%
připravována nová EIA, čistopis 
2019
07/2018
opakovaný proces EIA a výkupy
04/2017
31.3.2017
Není relevantní - negativní závěr 
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně 
Probíhá uzemní řízení na změnu 
100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím 
1 056 097
83,87%, chybí 5 LV
2019
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
10/2018
I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat)
technického řešení, zpracovává se DSP
řízením
EIA
Není relevantní - negativní závěr 
100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím 
I/9 Svor
781 851
Akt. ZP schválena, IČ pro ÚR
0,00%
2019
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
04/2019
řízením
EIA
Není relevantní - negativní závěr 
DSP zpracováno,schvaluje se GP, v 
100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím 
I/11 Opava, severní obchvat - západní část
1 772 437
0,00%
2019
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
04/2019
03/2017 budou zahájeny výkupy pozemků
řízení
EIA
Dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní 
244/1992 Sb., připomínkování čistopisu 
Předpoklad předložení na KÚ 
I/16 Nová Paka - obchvat
1 542 970
příprava, zbývající pozemky komplikované - 
92,68%
dokumentace nové EIA, zahájení 
2019
11/2018
03/2017
vyvlastnění
zjišťovacího řízení
Nutné flexibilně vydat CS do 
IČ pro ÚR, průzkumy (podrobný GTP) pro 
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
I/20 České Budějovice, severní spojka
2 093 907
0,00%
2019
územního řízení, podána žádost  02/2019
DSP
stanovisko
o CS k DÚR
Dokončení DSP, poté IČ pro SP a 
Není relevantní - negativní závěr 
majetkoprávní příprava a realizace 
ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 
I/27 Žiželice obchvat a přemostění
620 064
0,00%
2019
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
08/2018
přístupovýchcest pro doplň. IGP, 
Sb.
EIA
vybudování GT monitoringu
Předpoklad předložení na KÚ 
I/27 Přeštice - obchvat
1 146 552
IČ pro ÚR
0,00%
244/1992 Sb., bude zadána nová EIA
2019
08/2019
10/2017
IČ pro ÚR, ÚR nepravomocné - probíhá 
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
Nutno flexibilně vydávat CS po 
I/33 Jaroměř - obchvat
951 039
0,00%
2019
10/2018
Rozklad na KÚ
stanovisko 31.8.2015
zahájení navazujících řízení.
Zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP pro 
Není relevantní - negativní závěr 
100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím 
I/36 Časy - Holice
279 000
možnost žádat o ÚR, předpoklad 
0,00%
2019
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
06/2019
řízení
aktualizace ÚR 5/2017
EIA
probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK, 
244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací 
Ukončeno negativním závěrem  probíhá odvolací řízení proti ÚR u 
I/38 Znojmo obchvat I
242 600
komplikováno přezkumným řízením MZCR - 
99%, chybí 1 LV
2019
řízení EIA, ukončeno v ZŘ, 
zjišťovacího řízení
KÚ JMK, nelze stanovit
rozporována HS, v zadání aktualizace HS
Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a 
100/2001 Sb., ověřovací stanovisko 
Nutné flexibilně vydat CS do 
I/38 Církvice obchvat
793 125
54,65%
2019
04/2019
majetkoprávní příprava
vydáno 26.4.2016
navazujících řízení
Ověřovací stanovisko vydáno, 
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
I/44 Bludov - obchvat
4 925 679
IČ pro ÚR
0,00%
2019
zajišťují se coherence stampy do  06/2019
stanovisko
územního řízení
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
předpoklad předložení na KÚ 
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba
2 421 613
Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP
76,63%
2019
08/2019
Oznámení EIA
06/2017
244/1992 Sb., bude zadána nová EIA 
společně se sousedními úseky, které 
Předpoklad předložení na MŽP 
D6 Hořesedly, přeložka
2 344 355
IČ pro SP, majetkoprávní příprava
37,89%
2020
06/2019
nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - 
11/2017
Krušovice)
připravuje se soutěž na zhotovitele 
aktualizace DÚR, PD DSP zastaveny práce 
22.2. 2017 bylo požádáno o 
I/34 Lišov - Vranín
1 545 354
0,00%
EIA zpracována dle zák.č. 244/1992 Sb.
2020
10/2019
do konce února 2017, kdy bude dokončen 
zahájení zjišťovacího řízení
podrobný GTP 
Celkové investiční 
SŽDC
náklady
85 495 188
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, 
1 449 995
Probíhá realizace
100%
Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb.
2016
Vydáno
Vydáno SP
včetně mostů Mikulášská
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
1 248 000
Probíhá realizace
100%
Není vyžadována
2016
Není vyžadována
Vydáno SP

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
Není relevantní - negativní závěr 
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár 
1 069 938
Probíhá realizace
100%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
Vydáno SP
nad Sázavou
EIA
Není relevantní - negativní závěr 
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
994 405
Realizace ukončena
100%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
Vydáno SP
EIA
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. 
851 019
Probíhá realizace
100%
100/2001 Sb.
2016
Vydáno
Vydáno SP
stavba - I. část žst. Čelákovice
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část
636 585
Probíhá realizace
20%, právo provést stavbu
Není vyžadována
2016
Není vyžadována
Vydáno SP
Není relevantní - negativní závěr 
Peronizace ŽST Chodov
505 839
Probíhá realizace
100%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
Vydáno SP
EIA
Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany 
Vydáno dle 244/1992 Sb., platné 
472 013
Probíhá realizace
100%
2016
Vydáno
Vydáno SP
(mimo) - Č. Budějovice (mimo)
stavební povolení
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava
441 880
Probíhá realizace
100%
Není vyžadována
2016
Není vyžadována
Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Hanušovice
402 000
Realizace ukončena
100%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016
vydáno
Vydáno SP
99%, 28.2.2017 vydáno 
Projekt stavby dokončen, předložena 
poslední rozhodnutí o 
Žádost dle §23a podána 
aktualizace ZP na CK, zpracovává se 
vyvlastnění, čekáme nabytí 
244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
13.10.2016 na MŽP, podklady 
Modernizace trati Sudoměřice - Votice
7 159 000
2017
Podána 02/2017
zadávací dokumentace na realizaci, 
právní moci. Odvolání se 
vydáno 22.12.2016
uznány za dostatečné dne 
předpoklad vypsání 04/2017
nepředpokládá, vyvlastnění 
3.11.2016
bylo z iniciativy vlastníka.
95%. Chybí majetkoprávní 
Stavební povolení vydáno, zadávací řízení  dořešení lokality Průběžné 
zadavatelem zrušeno, vyhlášeno nové 
ulice. Byl nalezen konsenzus 
Není relevantní - negativní závěr 
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha 
4 419 960
zadávací řízení, bylo vydáno rozhodnutí 
všech zúčastněných stran, 
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2017
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
Vydáno SP
hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.
zadavatele, vítězná nabídka je za 97 % 
probíhá smluvní zajištění. 
EIA
předpokládané hodnoty.
Neohrožuje harmonogram 
stavby.
95%, chybí 1 vyvlastnění 
pozemku 2240/8 k.ú. Staré 
Město u Karviné (pozemek 
přes všechny staniční koleje 
Není relevantní - negativní závěr 
Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
Optimalizace trati  Český Těšín - Dětmarovice
2 798 478
Probíhá soutěž na zhotovitele stavby
žst. Karviná). Proti rozhodnutí o 
2017
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
Podána 12/2016
100/2001 Sb.
vyvlastnění bylo podáno 
EIA
odvolání ke krajskému úřadu. 
Rozhodnutí o odvolání se 
očekává v řádu týdnů. 
Souhlasné závazné stanovisko k 
Probíhá příprava VZ na realizaci stavby, 
80%, předpoklad jednoho 
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati
1 626 975
Stanovisko dle 100/2001 Sb.
2017
ověření změn záměru z 
Podána 01/2017
předpoklad vypsání 03/2017
vyvlastnění věcného břemene.
23.10.2015
Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, bylo 
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
1 443 478
vydáno rozhodnutí zadavatele, vítězná 
100%
Nepodléhá posuzování
2017
Nepodléhá posuzování
Vydáno SP
nabídka je za 88 % předpokládané hodnoty.
Schválena aktualizace ZP, připravuje se VZ 
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u 
1 601 286
na zhotovitele stavby, předpoklad vypsání 
100%
Nepodléhá posuzování
2017
Nepodléhá posuzování
Podána 11/2016
Tišnova
03/2017
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení 
1 075 000
Připravuje se aktualizace ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2017
MŽP zatím nepožádáno
N/A
železniční dopravní cesty
Probíhá zpracování projektu stavby, projekt 
komplikován vyhlášenou památkovou 
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
999 973
100%
Není vyžadována
2017
Není vyžadována
Q4/2017
ochranou žst. Martinice v Krkonoších. 
Předpoklad nutné změny rozsahu stavby.
Zpracována a předložena aktualizace ZP. 
Není relevantní - negativní závěr 
Připravuje se zadávací dokumentace na 
Ukončeno zjišťovacím řízením dle 
Revitalizace trati Louny - Lovosice
1 129 948
80%
2017
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
Podána 11/2016
realizaci stavby, předpoklad vypsání 
100/2001 Sb.
EIA
03/2017.

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo
704 222
Probíhá soutěž na zhotovitele stavby
100%
Není vyžadována
2017
Není vyžadována
Vydáno SP
Zpracován projekt, připravuje se aktualizace 
50% - >
Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov
1 247 560
Není vyžadována
2017
Není vyžadována
podána 11/2016
ZP (navýšení nákladů)
80 %
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov
731 814
Probíhá realizace
100%
Není vyžadována
2017
Není vyžadována
Vydáno SP
Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, 
Není relevantní - negativní závěr 
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-
Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
721 000
13.2.2017 otevřeny nabídky, probíhá 
100%
2017
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
SP vydáno
Okrouhlice
100/2001 Sb.
hodnocení.
EIA
Realizace závisí 
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, 
na závěrech 
530 216
Schválena přípravná dokumentace
100%
Nepodléhá posuzování
Nepodléhá posuzování
Nelze odpovědně stanovit
úpravy pro ETCS, 1. část
aktualizace SP 
IV. TŽK
Modernizace ŽST Cheb
516 895
Probíhá zpracování projektu stavby
90%
Není vyžadována
2017
Není vyžadována
Podána 11/2016
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. 
0 % ->
Zadáno nové posouzení dle 39/2015 
510 692
Zpracován projekt stavby
2017
Předložení na MŽP v 03/2017
05/2017
stavba
8%
Sb.
realizace P+R, probíhá soutěž na 
ETCS Přerov - Česká Třebová
385 918
100%
Není vyžadována
2017
Není vyžadována
Vydáno SP
zhotovitele
Realizace P+R, soutěž na zhotovitele 
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín
306 292
zrušena, vyloučen jediný uchazeč. 
100%
Není vyžadována
2017
Není vyžadována
Vydáno SP
Připravuje se nová soutěž.
Zpracován projekt stavby, komplikované 
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna
3 706 827
územní řízení z důvodů obstrukcí o.s. Voda 
80%
Není vyžadována
2018
Není vyžadována
10/2017
z Tetčic
07/2012 vydán negativní závěr 
zjišťovacího řízení na část stavby. 
Probíhá zpracování projektu stavby, 
Budou zpracována další dvě oznámení 
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice 
2 347 531
komplikace na úrovni EIA a 
50%
na čtyřkolejný úsek v Radotíně a 
2018
MŽP zatím nepožádáno
2018
(mimo)
mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli
variantní řešení mimoúrovňového 
křížení ve Velké Chuchli. V Chuhli riziko 
požadavku na plnou EIA.
Není relevantní - negativní závěr 
Probíhá zpracování projektu stavby. V 
Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba
2 906 680
0%
2018
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
12/2017
04/2017 předpoklad podání žádosti o ÚR.
100/2001 Sb.
EIA
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - 
1 798 390
Probíhá zpracování projektu stavby
0%
MŽP zatím nepožádáno
2018
MŽP zatím nepožádáno
08/2017
Bílina
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
Schválena PD, probíhá příprava na vypsání 
DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad 
1 243 833
0%
Není vyžadována
2018
Není vyžadována
03/2018
Projektu stavby
Labem
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - 
Probíhá zpracování aktualizace přípravné 
900 000
0%
MŽP zatím nepožádáno
2018
MŽP zatím nepožádáno
06/2018
Solnice, 3. část
dokumentace
Není relevantní - negativní závěr 
Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
1 074 484
Probíhá zajištění územního rozhodnutí
0%
2018
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
12/2017
100/2001 Sb.
EIA
Není relevantní - negativní závěr 
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - 
Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
819 410
Probíhá zpracování projektu stavby
0%
2018
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
06/2017
Litvínov
100/2001 Sb.
EIA
ETCS Plzeň - Cheb
775 000
Probíhá zpracování ZP+PD
0%
Není vyžadována
2018
Není vyžadována
04/2018
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - 
678 020
Probíhá zpracování projektu stavby
70%
Není vyžadována
2018
Není vyžadována
04/2017
Blažovice
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u 
660 000
Probíhá soutěž na ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2018
MŽP zatím nepožádáno
08/2018
Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb
Dokončen projekt stavby, probíhá 
Není relevantní - negativní závěr 
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, 
0 % - >
Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
571 362
majetkoprávní příprava, předpoklad vypsání 
2018
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
07/2017
úpravy pro ETCS, 2. část
75%
100/2001 Sb.
VZ 06/2017
EIA
Probíhá zpracování projektu stavby. V 
rámci studie konverze má být trať 
Není relevantní - negativní závěr 
elektrizována střídavou soustavou 25 kV, 
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň
447 467
0%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2018
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
10/2017
projekt je zpracován na stejnosměrnou 
EIA
trakci. Pro pokračování přípravy je nutné 
rozhodnout o variantě řešení.

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku 
1 697 296
Zpracovává se přípravná dokumentace.
0%
MŽP zatím nepožádáno
2018
MŽP zatím nepožádáno
04/2018
Nedakonice - Říkovice
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek 
Zpracován projekt stavby, probíhá 
Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – 
3 600 000
48%
Předložena dokumentace EIA
2018
Podána 24.2.2017
01/2018
majetkoprávní vypořádání.
Doubí
Není relevantní - negativní závěr 
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u 
Probíhá územní řízení, připravuje se soutěž 
Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
1 552 904
0%
2018
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
01/2018
Brna
na projekt stavby.
100/2001 Sb.
EIA
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-
Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno 
Coherence stamp do územního 
4 434 128
Probíhá soutěž na projekt stavby
0%
2019
08/2018
Vysočany (včetně)
ověřovací stanovisko 4.9.2015
řízení vydán 21.9.2016
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní 
350 000
Probíhá zpracování přípravné dokumentace
100%
Není vyžadována
2019
Není vyžadována
08/2018
Žleb - Kralupy nad Vltavou
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - 
Probíhá příprava na vypsání Projektu 
Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno 
Coherence stamp do územního 
1 928 170
0%
2019
02/2019
Mstětice (včetně)
stavby
ověřovací stanovisko 4.9.2015
řízení vydán 21.9.2016
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
Probíhá příprava na vypsání Projektu 
1 782 937
0%
Není vyžadována
2019
Není vyžadována
10/2018
DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN
stavby
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - 
Probíhá příprava na vypsání Projektu 
Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno 
Coherence stamp do územního 
1 420 000
0%
2019
10/2018
Čelákovice (mimo)
stavby
ověřovací stanovisko 4.9.2015
řízení vydán 8.8.2016
Probíhá aktualizace dokumentace EIA dle 
Probíhá zpracování přípravné dokumentace, 
požadavků MŽP, plánováno rozdělení 
Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)
4 350 000
0%
2019
Nová EIA od 2017 na dílčí úseky
08/2019
stavba bude v přípravě rozdělena na 3 části
procesu EIA na stavby. 7.9.2016 podána 
na MŽP žádost o ukončení EIA
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka 
1 300 000
Připravuje se zadání ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2020
MŽP zatím nepožádáno
2020
(mimo)
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn 
3 700 000
Připravuje se zadání ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2020
MŽP zatím nepožádáno
2020
(včetně)
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)
1 500 000
Připravuje se zadání ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2020
MŽP zatím nepožádáno
2020
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) –Česká Třebová
1 120 000
Probíhá zpracování ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2020
MŽP zatím nepožádáno
2020
DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)
920 000
Probíhá zpracování ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2020
MŽP zatím nepožádáno
2020
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)
937 868
Probíhá zpracování ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2019
MŽP zatím nepožádáno
08/2018
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa
992 500
Probíhá zpracování aktualizace ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2019
MŽP zatím nepožádáno
10/2018
ZZŘ ze dne 10.10.2016, 
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba
710 654
Probíhá zpracování přípravné dokumentace
0%
Probíhá zpracování dokumentace EIA
2019
05/2018
vyžadována velká EIA
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - 
Probíhá zpracování studie proveditelnosti, 
4 600 000
0%
MŽP zatím nepožádáno
2020+
MŽP zatím nepožádáno
Nelze odpovědně stanovit
Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín
původní řešení územně neprůchodné
ŘVC ČR
5 323 298
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní 
Dílčí stavby, jednotlivé žádosti od 
1 003 495
Zpracovává se DSP
100,00%
Není vyžádováno
2017
Není vyžádováno
cestě
05/2017
Zpracovává se DUR/DSP pro Vraňansko-
100%, pozemky Povodí Vltavy,  Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 
05/2017 říční část, 10/2017 
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě
308 114
Hořínský kanál, probíhá IČ pro SP pro říční 
2017
Není vyžádováno
s.p.
nepodléhá posouzení.
kanálový úsek
část
Probíhá posuzování dle 100/2001 Sb., 
Probíhá EIA, po ukončení procesu EIA 
dokumentace byla doplněna dle 
100%, pozemky Povodí Vltavy, 
Doplněná dokumentace byla 
Plavební komora Praha - Staré Město
650 000
bude příprava a realizace předána Povodí 
požadavků MŽP a předložena k dalšímu 
2019
06/2018
s.p.
MŽP předložena dne 6.12.2016
Vltavy
posuzování dne 6.12.2016, předpoklad 
vydání stanoviska do 3/2017

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Předložení žádosti o 
Předložení žádosti o stavební 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od   stanovisko EIA
povolení na hlavní trasu
Bude vydáno nové ověřovací 
Rozhodnutím Ministra MŽP bylo dne 
stanovisko, původní ze dne 
16.12.2016 v rámci odvolacího řízení k 
19.11.2015 bylo dne 16.12.2016 
95%, zbytek pozemků je 
vydání územnímu rozhodnutí zrušeno 
zrušeno rozhodnutím Ministra 
Plavební komora Bělov
298 689
IČ pro ÚR
zasmluvněn smlouvou o 
2019
06/2018
ověřovací stanovisko ze dne 19.11.2015 
MŽP. Probíhá v rámci 
smlouvě budoucí
původního stanoviska EIA ze dne 
odvolacího řízení k vydání 
10.12.2010.
územního rozhodnutí - termíny 
jsou odvislé od rychlosti MŽP.
zpracovávání podkladů pro SEA a EIA dle 
100% pro stávající projektové  244/1992 Sb., bude nová SEA a 
Závisí na procesu SEA, 
Stupeň Přelouč II
3 063 000
2020+
2020+
zákona č. 100/2001 Sb.
řešení
dokumentace EIA
předpoklad 10/2018
Vysvětlivy / používané zkratky:
Řazení seznamu
Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí
Podtržený text
U finančních částek a datumů zahájení / podání žádostí o SP je text podtržený, pokud dochází ke změně oproti minulému materiálu + podtrženo nové rozdělení akcí u SŽDC
Oranžový text
Vyžaduje zvýšenou pozornost / řešení od ostatních ministerstev vlády ČR k obblokování přípravy
Zelený text
Stavba zahájena
CS
Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP
Dokumentace pro stavební povolení
DÚR
Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA
Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí

Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV
List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD
Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R
Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS
Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a
Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP
Stavební povolení
ÚR
Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS)
Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP
Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy

Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní)
Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)