Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Jmenovité schéma organizační struktury úřadu'.

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 5.1.2017 15:43:33
Vážená paní / Vážený pane,
tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.
Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:50:51  doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: KUJIXP164X5E
Datum zaevidování: 5.1.2017 09:50:51
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05UENP
Vaše evidenční údaje:
Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice 1
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Jme...
Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy  s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP164X5EKUJISE05UENP"
na adresu xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
                              S pozdravem Baráková Lenka