Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Životopisy vedoucích zaměstnanců'.

Ing. et Ing. Jana Berková 
Ředitelka odboru komunikace a marketingu MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
1998 - 1999   
Dřevotvar, s.r.o. – asistentka majitele 
 
2004 - 2015 
Česká centrála cestovního ruchu- Czech Tourism – vedoucí oddělení 
Public Relations, manažer zahraničních zastoupení, vedoucí oddělení 
zahraničních zastoupení 
 
2015 - dosud    
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1.8.2015 – jmenována ředitelkou odboru komunikace a marketingu 
MHMP 
 

Mgr. František Cipro 
Ředitel odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního 
ruchu MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd 
 
Předchozí praxe: 
 
2001 – 2002 
šéfredaktor politického e-zinu Week. Cz 
 
2004 – 2005 
Asistent manažera Golfového klubu Hluboká nad Vltavou, Chief 
Marshal 
 
2005 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 15. 2. 2007 – jmenován ředitelem odboru zahraničních vztahů 
MHMP, resp. odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 
 

Ing. Petra Dederová 
Ředitelka odboru personálního MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Vysoká škola ekonomických studií v Praze – Fakulta managementu 
 
Předchozí praxe: 
 
1997 – 2001 
Advokátní kancelář JUDr. Bajcura, Mgr. Volák, Mgr. Koutecká, v.o.s. 
– asistentka společníků 
 
2001 – 2006 
Advokátní kancelář Mikš & Suk – asistentka 
 
2006 – 2007 
Tesco Stores ČR, a.s. – pracovnice lidských zdrojů – personalistka 
 
2007 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 27. 3. 2013 – jmenována ředitelkou odboru vnitřní správy MHMP, 
resp. odboru personálního MHMP 
 

JUDr. Martina Děvěrová, MPA 
Ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova – Právnická fakulta 
 
Další vzdělání: 
Nottingham Trent University + Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Master of Public 
Administration (MPA) 
 
Předchozí praxe: 
 
1986 – 1994   
Finanční úřad pro Prahu 7 
 
 
 
1986 – 1993 – samostatný odborný referent 
 
 
 
1994 – právník 
 
1995 – 2006   
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
 
 
1995 – 1998 – právník odboru dopravy 
 
 
 
1998 – 2000 – právník odboru legislativního a právního 
 
 
 
2000 – 2006 – ředitelka odboru legislativního a právního 
 
2006 – 2007 
Pozemkový fond České republiky – poradce předsedkyně výkonného 
výboru 
 
2007 – 2010 
Ministerstvo vnitra ČR – zástupce ředitele Kanceláře ministra vnitra 
 
2010 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 2. 2015 – jmenována ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy  
 

Ing. Jan Dobrovský 
Ředitel odboru projektového řízení MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta 
 
Předchozí praxe: 
 
2007 – 2008   
Motorola s.r.o. – database administrator; finanční a logistický asistent 
 
2009   
 
Dreams Financial, s.r.o. – trader; výkonný ředitel 
 
2009    
 
STEVEN INVEST, s.r.o. – projektový manažer 
 
2011   
 
Bright Element (Pavli, s.r.o.) – obchodní manažer 
 
2012 – 2013   
Ministerstvo zahraničních věcí ČR – stážista v ekonomické sekci MZV 
 
2014 – dosud   
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 12. 2016 – jmenován ředitelem odboru projektového řízení 
MHMP 
 

Mgr. Marta Dufková 
Ředitelka odboru veřejných zakázek MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
1997 - 2003 
Kontura s.r.o. – jednatel a společník realitní společnosti 
 
1998 - 2005    
Erpet group, a.s. - právník 
 
2003 - 2006 
AK JUDr. Ing. Marek Dufek - právník 
 
2006 - 2008 
ČD Reality a.s. – právník, ředitelka, zástupce ředitele 
 
2008 – 2012 
České dráhy, a.s. – zástupce ředitele odboru  
 
2012 – 2014 
Úřad městské části Praha 5 – právník na právním oddělení 
 
2014 – 2016 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – metodik a 
administrátor pro jednotlivé veřejné zakázky 
 
2016 - dosud    
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1. 12. 2016 – jmenována ředitelkou odboru veřejných zakázek 
MHMP 
 
 

Mgr. Soňa Fáberová 
Ředitelka odboru sportu a volného času MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu  
 
Předchozí praxe: 
 
1995 – 1996 
ZŠ Angelovova – učitelka tělesné výchovy 
 
2000 – 2001 
Zámečnictví Fábera – asistentka 
 
2001 – 2015 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 1. 2016 – jmenována ředitelkou odboru sportu a volného času 
MHMP 
 
 
 

Ing. Robert Fialka, MBA 
Ředitel odboru informatiky MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Česká zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta 
 
Další vzdělání: 
Prague International Business School – studium MBA při VŠE 
 
Předchozí praxe: 
 
1997 – 2001 
M.C. Triton – projektový specialista 
 
2001 – 2002 
Monarch, Maďarsko – Budapešť – zástupce ředitele 
 
2002 
PK Fine Imports, Palm Desert, California, USA – spolupráce v rodinné 
firmě 
 
2002 – 2005 
RWE Transgas, a.s. – projektový manažer, Útvar korporátní 
komunikace 
 
2006 – 2007 
AERO VODOCHODY, a.s. – specialista pro řízení projektů a 
recruitment, HR útvar 
 
2007 – 2014 
NEON Recycling & Technologies s.r.o. – jednatel, spolumajitel 
 
2007 – 2014 
Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, 
Organizační složka státu, zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR – 
zástupce ředitele 
 
2014 – 2015 
Český statistický úřad – vrchní ředitel sekce 
 
2016 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 6. 2016 – jmenován ředitelem odboru informatiky MHMP 
 
 

PhDr. Jan Hauser 
Ředitel odboru evropských fondů MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd 
 
Předchozí praxe: 
 
2003 – 2004 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – poradce ministra a 1. náměstka; 
vedoucí oddělení mezinárodních organizací v cestovním ruchu 
 
2004 – 2006 
Ministerstvo obrany ČR – poradce ministra obrany pro oblast 
mezinárodních vztahů a dotačních možností 
 
2004 – 2007 
Hospodářská komora hl. m. Prahy – vedoucí odboru zahraničí a EU 
 
2005 – 2011 
Institut pro informační společnost, o.s. – předseda dozorčí rady; 
místopředseda představenstva; odborný garant Poradenského střediska 
pro podporu implementace opensource software 
 
2007 – 2009 
Vysoká škola evropských regionálních studií – vysokoškolský pedagog 
 
2007 – 2011 
Hlavní město Praha – odbor sociální péče MHMP – externí expert pro 
přípravu projektů strukturálních fondů 
 
2007 – 2011  
Městská část Praha 10 – konzultant pro projekty financované EU 
 
2007 – 2014 
FM Consulting, s.r.o. – ředitel/jednatel společnosti 
 
2008 – 2014 
Evropská rozvojová agentura, s.r.o. – ředitel/jednatel společnosti 
 
2011 – 2013 
Monash University, Melbourne – výzkumný pracovník a vysokoškolský 
pedagog 
 
2010 – 2014 
Vysoká škola finanční a správní – vysokoškolský pedagog 
 
2014 – 2015 
Ministerstvo spravedlnosti ČR – ředitel odboru evropských programů 
 
2005 – dosud 
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních 
studií – vysokoškolský pedagog 
 
2015 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 20. 5. 2015 – jmenován ředitelem odboru evropských fondů MHMP 
 
 

JUDr. Havel Tomáš, Ph.D. 
Ředitel odboru legislativního a právního MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
2006 – 2009   
PF UK Katedra politologie a sociologie - pomocná vědecká síla 
 
2009 – 2013   
PF UK Katedra politologie a sociologie - interní doktorand 
 
2009 – 2012   
BEST s.r.o. – právník v soukromé sféře, manažerská činnost 
 
2009 – 2012   
AK JUDr. František Penk - externí právní konzultant 
 
2012 – 2014   
ÚMČ Praha 5- právník, asistent tajemník, pověřený zástupce tajemníka 
 
2013 – dosud   
PF UK Katedra politologie a sociologie- asistent 
  
 
2014 – 2015   
Ministerstvo spravedlnosti ČR- ředitel odboru Kancelář ministra 
 
2015 - dosud    
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1. 10. 2015 – jmenován ředitelem odboru legislativního a právního 
MHMP 
 

Ing. Jan Heroudek 
Ředitel odboru dopravních agend MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
České vysoké učení technické – fakulta stavební  
 
Předchozí praxe: 
 
1981 – 1982 
Stavby silnic a železnic n.p. – asistent v podnikových laboratořích 
 
1982 – 1985 
Stavby silnic a železnic o.z. ZÁKOS – mistr na stavbách komunikací a 
tramvajových tratí v hl. m. Praze 
 
1985 – 1989 
Stavby silnic a železnic o.z. ZÁKOS – stavbyvedoucí na stavbách 
komunikací a tramvajových tratí v hl. m. Praze 
 
1989 – 1992 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Investor dopravních staveb – vedoucí 
odborný technický pracovník v investiční výstavbě na stavbách 
komunikací a tramvajových tratí v hl. m. Praze 
 
1993 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 8. 2001 jmenován ředitelem odboru dopravy, resp. odboru 
dopravních agend MHMP 
 
 

Ing. Zdena Javornická 
Zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy 
majetku 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
 
Předchozí praxe: 
 
1982 – 1989 
FSÚ Praha – analytik dopravy spojů 
 
1990 – 1991 
Ústřední ředitelství ČSD Praha – vedoucí odborný technický pracovník 
v oblasti dopravy 
 
1992 – 1993 
MSK ČR – samostatný kontrolor v odboru státního rozpočtu 
 
1993 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 7. 2012 – jmenována zástupkyní ředitele Magistrátu pro sekci 
finanční a správy majetku 
 
 

Mgr. Petr Jíša 
Ředitel odboru „Archiv hl. m. Prahy“ MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
1993 - 1994   
Státní oblastní archiv Plzeň – odborný archivář 
  
 
1995 - 2001   
Česká spořitelna, a.s. – odborný archivář 
 
2001 - dosud    
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1. 9. 2016 – jmenován ředitelem odboru „Archiv hl. m. Prahy“ 
MHMP 
 

Ing. Tomáš Kaas 
Ředitel odboru rozvoje a financování dopravy MHPM 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
České vysoké učení technické – Fakulta stavební 
 
Předchozí praxe: 
 
1991 – 1992 
SSaŽ, a.s. – asistent stavbyvedoucího 
 
1992 – 1996 
Správa veřejného statku města Plzně – pracovník útvaru dopravního 
inženýrství 
 
1996 – 2009 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
1996 – 1997 – příprava staveb 
 
1997 – 1999 – technický dozor na stavbách 
 
1999 – 2001 – vedoucí oddělení realizace staveb 
 
2001 – 2007 – ředitel ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary 
 
2007 – 2009 – ředitel úseku výstavby ŘSD ČR 
 
2009 – 2010 
Ministerstvo dopravy ČR – náměstek ministra dopravy 
 
2010 – 2013 
Česká stavební aliance, s.r.o. – jednatel 
 
2013 – 2014 
Ředitelství silnic a dálnic ČR – ředitel provozního úseku 
 
2014 – 2015 
Česká stavební aliance, s.r.o. – poradenská a konzultační činnost ve 
výstavbě 
 
2015 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 4. 2015 – jmenován ředitelem odboru rozvoje a financování 
dopravy MHPM  
 
 

PhDr. Tomáš Klinecký 
Ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova v Praze- Filozofická fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
1991 - 1996   
Synthesia a.s. Pardubice – dispečer ostrahy podniku 
 
1966 - 2000 
Domov mládeže a internát speciálních škol, Hradec Králové – 
vychovatel 
 
2000 - 2007   
Úřad městské části Praha 3 – sociální kurátor pro dospělé  
 
2008 - 2010 
Úřad městské části Praha 3 – vedoucí oddělení hmotné nouze a sociální 
prevence 
 
2010 – dosud   
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 4. 9. 2013 – jmenován ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence MHMP 
 
 

RNDr. Štěpán Kyjovský 
Ředitel odboru ochrany prostředí MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Masarykova univerzita v Brně – Přírodovědecká fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
1990 - 1991   
Geografický ústav ČSAV – vědecký aspirant 
 
1991 - 1992  
Federální výbor pro životní prostředí – rada pro životní prostředí 
 
1993 - 1998  
Löw a spol., s.r.o. – vedoucí projektant 
 
1998 - 2003 
OSVČ – poradenské služby pro životní prostředí 
 
2003 - 2006  
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy - specialista 
odpadového hospodářství 
 
2006  
Státní fond životního prostředí – příprava a realizace projektů 
financovaných z EU 
 
2006 – dosud   
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1. 7. 2015 – jmenován ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP 
 

Bc. Josef Macháček 
Ředitel odboru bezpečnosti MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Tomáše Bati – Institut mezioborových studií Brno 
 
Předchozí praxe 
 
1992 - 1993   
SPT Telecom – Traťový dozor 
 
1993 - 1996   
Armáda České republiky – velitel výsadkové čety 
 
1996 - 2003   
Policie České republiky – operativní pracovník  
 
2003 - 2011 
Bezpečnostní informační služba (BIS) – řídící pozice 
 
2011 - 2012   
G4S Secure Solutions (CZ) a.s. – bezpečnostní manažer 
 
2012 - 2013 
InfoControl s.r.o. – majitel a jednatel společnosti - poskytování 
poradenství a služeb v oblasti vnitrofiremní bezpečnosti   
 
2014 - dosud  
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1. 4. 2015 – jmenován ředitelem odboru bezpečnosti MHMP 
 

JUDr. Richard Mařík 
Ředitel odboru volených orgánů MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova – Právnická fakulta 
 
Předchozí praxe: 
 
1983 – 1991 
Středočeský krajský národní výbor – referent a vedoucí oddělení 
volených orgánů 
 
1991 – 1992 
Úřad vlády ČR – poradce místopředsedy vlády ČR prof. Lukeše 
 
1992 – 1994 
Jagma, s.r.o. – jednatel společnosti 
 
1994 
Jagsli Votice, s.r.o. – zajišťování právních a kontrolních činností ve 
společnosti 
 
1994 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
1. 7. 2003 – 31. 3. 2005 – ředitel odboru stížností a mimořádných 
kontrol MHMP 
 
1. 1. 2006 – 28. 2. 2008 – ředitel odboru stížností, mimořádných kontrol 
a metodiky kontrolních činností MHMP 
 
Od 1. 7. 2014 jmenován ředitelem odboru volených orgánů a podpory 
řízení MHMP, resp. odboru volených orgánů MHMP 
 

Ing. Jarmila Melkesová 
Ředitelka odboru účetnictví MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
1981 – dosud   
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
1. 7. 2003 – jmenována ředitelkou odboru účetnictví MHMP 
 

JUDr. Josef Mihalík 
Ředitel odboru dopravněsprávních činností MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Vysoká škola sboru národní bezpečnosti – obor právo 
 
Předchozí praxe: 
 
1968 – 1970 
Silon n. p. – dělník 
 
1971 – 2000 
Ministerstvo vnitra ČR – vedoucí dopravněsprávních agend dopravního 
inspektorátu Správy hlavního města Prahy 
 
2001 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
Od 1. 1. 2001 – jmenován ředitelem odboru dopravněsprávních agend 
MHMP, resp. odboru dopravněsprávních činností MHMP 
 
 

Mgr. Lenka Němcová 
Ředitelka odboru školství a mládeže MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 
 
Předchozí praxe: 
 
1982 – 1989 
Základní škola Praha 4, Křejpského 1521 – učitelka 6. – 9. ročníku 
 
1993 – 2000 
Základní škola Praha 7, Ortenovo nám. 34 – učitelka 6. – 9. ročníku 
 
2000 
Základní škola Praha 4, Křejpského 1521 – učitelka 6. – 9. ročníku 
 
2001 – 2014 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
1. 7. 2011 – 31. 8. 2012 – ředitelka odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy MHMP 
 
2014 – 2015 
Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 – vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu 
 
2015 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 3. 2015 – jmenována ředitelkou odboru školství a mládeže 
MHMP 
 
 

JUDr. Eva Novaková 
Ředitelka odboru živnostenského a občanskosprávního 
MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova – Právnická fakulta  
 
Předchozí praxe: 
 
1980 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 6. 2006 – jmenována ředitelkou odboru živnostenského MHMP, 
resp. od 1. 12. 2007 – jmenována ředitelkou odboru živnostenského a 
občanskosprávního MHMP 
 

Ing. Irena Ondráčková 
Ředitelka odboru kontrolních činností MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Vysoká škola báňská – Ekonomická fakulta v Ostravě 
 
Předchozí praxe 
 
1983 - 1986   
Interhotel Ostrava, p.ř. – sekretářka ředitele podniku a referentka ZÚ 
 
1986 - 1991 
Jesenické hotely a restaurace, p.ř. – vedoucí obchodně – provozního 
úseku, ředitelka hotelu Staříč 
 
1991 – 1992    
Orea, a.s. zotavovna Mír v Jánských Koupelích – ředitelka 
 
1992 - 1998 
Nejvyšší kontrolní úřad - kontrolor   
 
1998 - 2000 
Ministerstvo zdravotnictví ČR – ředitelka odboru kontroly 
 
2000 – dosud   
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 10.5.2011 – jmenována ředitelkou odboru kontrolních činností 
MHMP 
 
 

Ing. Iveta Pekárková 
Ředitelka odboru služeb MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta obchodní 
 
Předchozí praxe: 
 
1987 – 1990 
MNV Praha 4 – Kunratice – zástupce vedoucí Kulturního střediska při 
MNV Praha 4 – Kunratice; vedoucí hospodářsko – správního odboru 
 
1990 
Městská část Praha 4 – Kunratice – starostka 
 
1990 – 1992 
Místní úřad Praha 4 – Kunratice – tajemnice 
 
1995 – 1996 
Ogilvy & Mather s.r.o. – projektový manažer 
 
1998 – 2001 
Ogilvy & Mather s.r.o. – účetní 
 
2001 – 2005 
Ogilvy Public Relations s.r.o. – samostatná účetní 
 
2005 – 2011 
Medicover s.r.o. – vedoucí kliniky 
 
2011 – 2013 
Pragoeduca a.s. – manažer Encyklopedie mzdového účetnictví a 
personalistiky 
 
2013 – 2014 
Evropská oční klinika Lexum – manažer kliniky 
 
2014 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 4. 2015 jmenována ředitelkou odboru služeb MHMP 
 

Ing. Karel Prajer 
Ředitel odboru strategických investic MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
ČVUT v Praze - Fakulta stavební 
 
Předchozí praxe 
 
1984 - 1985   
Základní vojenská služba 
 
1985 - 1987   
Železniční stavitelství Praha – mistr, stavbyvedoucí 
 
1987 - 1990 
Teplotechna s.p. – referent realizace investic, vedoucí oddělení přípravy 
investic 
 
1990 - 1996   
CBC Paris, FCC a.s. – stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí 
 
1996 - 2005   
Prajer a.s. – ředitel, předseda představenstva, spolumajitel 
 
2005 - 2007   
Zakládání staveb a.s. – ředitel divize   
 
2007 - 2015   
Stavokontrol s.r.o. – vedoucí projektu 
 
2015 - dosud    
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1. 7. 2015 – jmenován ředitelem odboru strategických investic 
MHMP 
 
 

Mgr. Jiří Skalický 
Ředitel odboru památkové péče MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
1993 - 1997 
Ministerstvo zemědělství ČR – správní archiv – zástupce vedoucího 
oddělení 
 
1997 – 2003  
Národní památkový ústav (SPÚ) Klášter Plasy – vedoucí správy 
památkového objektu NKP Klášter Plasy 
 
2003 - 2007  
Krajský úřad Středočeského kraje – vedoucí oddělení kultury 
 
2007 - 2010 
Krajský úřad Středočeského kraje – vedoucí odboru kultury a 
památkové péče 
 
2010 – 2012  
Revitalizace KUKS o.p.s. – ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. 
 
2012 - dosud    
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1. 11. 2012 – jmenován ředitelem odboru památkové péče MHMP 
 
 

JUDr. Soňa Thuriová 
Ředitelka odboru daní, poplatků a cen MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
1989 - 1990   
Česká spořitelna - referent 
 
1990 - 1990   
Velvyslanectví SRN – jazyková praxe 
 
1990 - 1995   
Ústav státu a práva, AV – vědecká praxe 
 
1995 - 2004 
Falco Optic., s.r.o. – prokuristka společnosti 
 
 
2004 - 2008 
Úřad městské části Praha 1 – právník odboru 
 
2008 – 2012 
Úřad městské části Praha 2 – vedoucí odboru 
 
2012 – dosud    
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1. 1. 2015 – jmenována ředitelkou odboru daní, poplatků a cen 
MHMP 
 
 

JUDr. Lucie Týcová 
Ředitelka odboru „Kancelář primátora“ MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Akademie policejního sboru v Bratislavě – Bezpečnostní služby 
 
Předchozí praxe 
 
2008 - 2014 
Město Jílové u Prahy  - člen komise k projednávání přestupků Jílové u 
Prahy 
 
2002 - 2011 
Policejní akademie České republiky v Praze – oddělení vzdělávání a 
rozvoje, oddělení zahraničních styků 
 
2012 - 2013  
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – zástupce vedoucí 
právního oddělení 
 
2013 - 2014 
Ministerstvo vnitra ČR – kancelář náměstka ministra pro veřejnou 
správu a legislativu – ředitelka 
 
2014 – dosud   
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 15. 1. 2015 – jmenována ředitelkou odboru „Kancelář primátora“ 
MHMP 
 

Mgr. Josef Vacek 
Ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální 
péči MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta 
 
Předchozí praxe 
 
1980 - 1983   
Uranové doly Příbram - elektromontér 
 
1983 - 1985   
ČEZ – STE Praha - elektromontér 
 
1985 - 1991   
ČEZ – STE Praha – technik provozu  
 
1991 - 2002   
Příbram - starosta města Příbram 
 
2003 - 2004   
Středočeský kraj - radní Středočeského kraje pro sociální věci 
 
2004 - 2008 
Středočeský kraj - statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje 
pro sociální věci 
  
 
2008 - 2009   
Lesy ČR Hradec Králové – tajemník generálního ředitelství 
 
2009 – 2011 
OSVČ – poradenská činnost, projektový manažer a analytik, 
implementace datových schránek pro MV ČR a Českou poštu s.p. 
 
2011 – dosud   
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 15. 4. 2014 – jmenován ředitelem odboru správních činností ve 
zdravotnictví a sociální péči MHMP 
 
 

Ing. Markéta Vacínová 
Ředitelka odboru stavebního řádu MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
České vysoké učení technické – Fakulta stavební 
 
Předchozí praxe: 
 
1996 – 1998 
PaP servis s.r.o. – projektantka 
 
2000 
PaP servis s.r.o. – projektantka 
 
2001 – 2002 
PaP servis s.r.o. – projektantka 
 
2003 
CS Projekt s.r.o. – administrativní práce 
 
2004 
Mirava s.r.o. – tepelné posuzování budov 
 
2004 – 2013 
Městská část Praha 11 – Úřad městské části Praha 11 – samostatný 
odborný referent odboru výstavby; vedoucí odboru výstavby 
 
2013 – dosud 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
 
od 1. 8. 2015 – jmenována ředitelkou odboru stavebního řádu MHMP 
 

Ing. Pavel Vermach, Ph.D. 
Ředitel odboru technické vybavenosti MHMP 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
ČVUT v Praze - Fakulta stavební 
 
Předchozí praxe 
 
1977 – 1979   
ČKD Elektrotechnika - dělník 
 
1979 - 1981   
Pozemní stavby Praha - dělník, stavební mistr 
 
1986 - 1991   
KPÚ Praha – projektant pro obor pozemní stavby a statika staveb 
 
1991 – 1992   
Centrum ekol. informací – informační servis MŽP ČR 
 
1991 - 1994   
Výbor ZHMP odpadového hospodářství – člen výboru, tajemník výboru 
 
1992 - 1993 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy – vedoucí 
oddělení OŽP - odpady 
 
2003 – 2015   
Siemens s.r.o. – odborný zástupce    
 
1990 – 2015   
OSVČ- AI v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb 
 
2015 - dosud    
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 
od 1. 7. 2015 – jmenován ředitelem odboru technické vybavenosti 
MHMP