Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.'.

                                    III.          Příloha 
                                                  usnesení vlády č. 2 
                                                  ze dne  
          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
         rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a 
         majetkové  účasti státu předem určeným  nabyvatelům za dohodnutou 
         cenu  
 
         ----------------------------------------------------------------- 
            1.Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) - PP 52241 
              Pozemek p.č. 430/6, k.ú. Břevnov, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       137 tis. Kč 
              Nabyvatel: Jitka Vitáčková, 
                         
 Praha 6 - Břevnov,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 246 100 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
 
               
            2.Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) - PP 52297 
              Pozemek p.č. 1123/48 a id. podíl 16/198 pozemku  p.č. 1123/2, 
              k.ú. Dejvice, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       106 tis. Kč 
              Nabyvatel: Ing. Martin Forys 
                         
 
                         Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 250 800 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
            3.Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) - PP 52302 
              Pozemek p.č. 1569/41, k.ú. Bubeneč, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        29 tis. Kč 
              Nabyvatel: Immo Group Invest s.r.o., 
                         Jana Masaryka 56, Praha 2 - Vinohrady,  
                         IČ: 27429261    
                         Kupní cena: 105 762 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
            4.Správa budov města Plzně (nyní ÚZSVM) - PP 52305 
              a) Pozemky p.č. 10164/2, 10164/4, 10164/6 a p.č. 10164/10 
                 dle GP č. 8392-170/2009 dále id. část 1/3 pozemku p.č. 
                 10164/1 (daného uvedeným GP) jako přídatné spoluvlastnictví 
                 k pozemkům p.č. 10164/4 a p.č. 10164/6, k.ú. a obec Plzeň, 
                 okres Plzeň - město 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
                                        92 tis. Kč 
              Nabyvatel: Pavel Martínek, 
                         
 Plzeň,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 377 833 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
              b) Pozemek p.č. 10164/9 dle GP 8392-170/2009 a část pozemku p.č. 
                 10164/1 označená v GP jako část „a”, k.ú. a obec Plzeň, okres 
                 Plzeň - město 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        21 tis. Kč 
              Nabyvatel: Marie Duffková, 
                         
 Plzeň,  
                         r.č.: 
  
                         Kupní cena: 85 500 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
            5.Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) - PP 52307 
              Pozemek p.č. 406/2, k.ú. Břevnov, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       137 tis. Kč 
              Nabyvatel: Bc. Stanislav Mařík, 
                         
 Březí,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 256 800 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
            6.Správa železniční dopravní cesty, s.o. - PP 64427 
              Pozemek p.č. 3419/13, k.ú. a obec Veselí nad Lužnicí, okres 
              Tábor 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         5 tis. Kč 
              Nabyvatel: Společenství vlastníků jednotek domu Vrchlického 662, 
                         Veselí nad Lužnicí, 
                         Vrchlického 662, Veselí nad Lužnicí II, 
                         Veselí nad Lužnicí,  
                         IČ: 28088131    
                         Kupní cena: 113 000 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
            7.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 81701 
              Pozemky p.č. 1742, 1743, 1744, 1747, 1748 a 1749, k.ú. a obec 
              Strachotice, okres Znojmo 
           
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        77 tis. Kč 
              Nabyvatel: ZEPO STRACHOTICE, spol. s r.o., 
                         Micmanice 355, Strachotice,  
                         IČ: 48906450    
                         Kupní cena: 1 249 820 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
 
            8.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85021 
              Část zemědělského areálu Horní Kozolupy (pozemky a zemědělské 
              stavby bez čp/če), k.ú. a obec Horní Kozolupy, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         660 tis. Kč 
              Nabyvatel: Václav Vilím, 
                         
 Stříbro,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 1 437 643 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
 
               
            9.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85040 
              Pozemek p.č. 549 včetně stavby vodní nádrže umělé, k.ú. Kyjov 
              u Zadního Chodova, obec Zadní Chodov, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        11 tis. Kč 
              Nabyvatel: Zuzana Řežábková, 
                         
348 15 Planá,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 14 540 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Ministerstvem  financí  bude   v  samostatném  článku  kupní 
              smlouvy zahrnuto pro nabyvatele  upozornění, že na předmětný 
              majetek  se  vztahují  ustanovení  zákona  č. 114/1992  Sb.,  
              o ochraně přírody  a krajiny, ve  znění pozdějších  předpisů 
              a bez  povolení  výjimky   ze  základních  podmínek  ochrany 
              zvláště chráněných  druhů živočichů orgánem  ochrany přírody 
              nelze  realizovat  činnosti,  které  jsou  uvedeným  zákonem 
              zakázány a mohly by tyto jedince ovlivnit či poškodit jejich  
              biotop. Mezi takové činnosti patří zejména: 
               
              - provádění terénních úprav břehů nádrže včetně odstraňování 
                vegetace ze břehů nádrže, 
              - v   případě   opravy   technických   objektů  -  provádění 
                manipulace  s  vodní  hladinou  v  rozsahu,  který by mohl 
                ohrozit přítomné  zvláště chráněné druhy  živočichů (např. 
                vypouštění v době rozmnožování obojživelníků), 
              - provozování  intenzivního  rybářského  hospodaření  včetně 
                přikrmování  a  hnojení,   vápnění,  používání  biocidů  a 
                dalších chemických látek. 
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
              Kontrolu  dodržování této  podmínky bude vykonávat příslušný 
              orgán  ochrany  přírody  podle  §  75  zákona  č.  114/1992,  
              o ochraně přírody  a krajiny, ve  znění pozdějších předpisů, 
              přičemž  její  nedodržení  ze  strany  nabyvatele bude kromě 
              sankcí  vyplývajících  z  tohoto  zákona  zakládat  i  právo 
              prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy. 
               
               
           10.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85135 
              Pozemek p.č.st. 647 včetně stavby bez čp/če, k.ú. Bor u Tachova, 
              obec Bor, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         5 tis. Kč 
              Nabyvatel: Miloslav Průšek, 
                         
 Bor,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 57 065 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           11.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85157 
              Pozemek p.č. 1601/2 dle GP č. 137-45/2013 včetně stavby hráze 
              rybníka, k.ú. Pšov u Žlutic, obec Pšov, okres Karlovy Vary 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         7 tis. Kč 
              Nabyvatel: Zdeněk Straka, 
                         
 Žlutice,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 65 203 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           12.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85179 
              Pozemky p.č. 908/8 a p.č. 908/9 včetně staveb bez čp/če  
              a pozemek p.č. 908/24 dle GP 442-161/2011, k.ú. Vernéřov,  
              obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                     1 067 tis. Kč 
              Nabyvatel: Petr Klaner, 
                         
 Klášterec nad Ohří 1,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 542 500 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           13.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85193 
              Pozemek p.č.st. 138, k.ú. Velké Dvorce, obec Přimda, okres 
              Tachov, včetně stavby 
           

 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                     3 889 tis. Kč 
              Nabyvatel: Agroova s.r.o., 
                         Velké Dvorce 70, Přimda,  
                         IČ: 47714034    
                         Kupní cena: 1 205 082 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           14.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85329 
              Pozemky p.č.st. 123 včetně zemědělské stavby bez čp/če  
              a pozemek p.č. 333/5, k.ú. Česká Ves u Lesné, obec Lesná, 
              okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        36 tis. Kč 
              Nabyvatel: EKOČAS, spol. s r.o., 
                         č.p. 1   Částkov,  
                         IČ: 25249738    
                         Kupní cena: 615 120 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           15.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85330 
              Pozemek p.č.st. 234, k.ú. a obec Svojšín, okres Tachov, včetně 
              stavby 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         3 tis. Kč 
              Nabyvatel: Obec Svojšín, 
                         Svojšín 135, Stříbro,  
                         IČ: 00260215    
                         Kupní cena: 9 864 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           16.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85344 
              Zemědělský areál v k.ú. Břetislav, obec Konstantinovy Lázně, 
              okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       497 tis. Kč 
              Nabyvatel: EKOAGROFARMY Konstantinovy Lázně s.r.o., 
                         Nádražní 68, Konstantinovy Lázně,  
                         IČ: 27975355    
                         Kupní cena: 7 326 617 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           17.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86005 
              Pozemky p.č.st. 22/1 včetně zemědělské stavby čp. 2  
              a p.č.st. 22/5 včetně zemědělské stavby bez čp/če, k.ú. Kočov, 

 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
              obec Kočov, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        69 tis. Kč 
              Nabyvatel: Obec Kočov, 
                         Kočov 29, Kočov,  
                         IČ: 00573795    
                         Kupní cena: 415 141 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           18.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86023 
              Pozemky v zemědělském areálu Zálezly, k.ú. a obec Skapce, 
              okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        75 tis. Kč 
              Nabyvatel: Vladislav Karlík, 
                         
 Stříbro,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 343 219 Kč 
              Podmínky privatizace:0.  
               
               
           19.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86042 
              Zemědělská stavba bez čp/če na pozemcích p.č.st. 98/1 a 98/2 
              včetně pozemku p.č.st. 98/1, k.ú. Kouty u Bojiště, obec Kouty, 
              okres Havlíčkův Brod 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       582 tis. Kč 
              Nabyvatel: Radek Kadlec, 
                         
 Kamenná Lhota,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 498 354 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           20.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86044 
              Pozemek p.č.st. 22 včetně zemědělské stavby bez čp/če, k.ú. 
              Kobylá nad Vidnavkou, obec Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         5 tis. Kč 
              Nabyvatel: Jan Folvarčný, 
                         
 Kobylá nad Vidnavkou,  
                         r.č.: 
  
                         Kupní cena: 34 453 Kč 
          
                         Božena Folvarčná, 
                         
 Kobylá nad Vidnavkou,  
                         r.č.: 
 
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
                         Kupní cena:  0 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Majetek se převádí do společného jmění manželů. 
               
               
           21.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86047 
              3 zemědělské stavby bez čp/če a pozemek p.č.st. 99/5,  
              k.ú. Kouty u Bojiště, obec Kouty, okres Havlíčkův Brod 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       390 tis. Kč 
              Nabyvatel: Marie Smejkalová, 
                         
 Kamenná Lhota,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 521 748 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           22.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86050 
              Pozemek p.č. 1123 včetně komunikace, k.ú. a obec Vojtanov, 
              okres Cheb 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         1 tis. Kč 
              Nabyvatel: Ing. Josef Mecner, 
                         
 Cheb,  
                         r.č.: 
  
                         Kupní cena: 18 000 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           23.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86052 
              Pozemky v zemědělském areálu, k.ú. a obec Přehýšov, okres 
              Plzeň - sever 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        91 tis. Kč 
              Nabyvatel: Zdeněk Mašek, 
                         
 Přehýšov,  
                         r.č.: 
  
                         Kupní cena: 548 343 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           24.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86057 
              Pozemek p.č.st. 451 včetně stavby bez čp/če a další zemědělské 
             .stavby bez čp/če, bez pozemků v areálu Mokrovraty, k.ú. a obec 
              Mokrovraty, okres Příbram 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                    14 703 tis. Kč 
 
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
              Nabyvatel: Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o., 
                         Příbramská 506, Dobříš, okres Příbram,  
                         IČ: 47535156    
                         Kupní cena: 6 200 250 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           25.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86085 
              Pozemek p.č. 384 včetně stavby bez čp/če, k.ú. a obec Brodek 
              u Konice, okres Prostějov
 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         3 tis. Kč 
              Nabyvatel: Oldřich Holeček, 
                         
 Brodek u Konice,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 15 000 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           26.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86086 
              Pozemky v zemědělském areálu, k.ú. Boněnov, obec Chodová Planá, 
              okres Tachov
 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        25 tis. Kč 
              Nabyvatel: Zdeněk Václav, 
                         
 Vejprnice,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 575 649 Kč 
          
                         Miroslav Brůna, 
                         
 Vejprnice,  
                         r.č.:
 
                         Kupní cena:  0 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Každý  z  nabyvatelů  nabývá  ideální  část  privatizovaného 
              majetku, a to 1/2. 
               
          
           27.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86095 
              Pozemky p.č. 684 a p.č. 685/1 včetně stavby hráze rybníka, 
              k.ú. a obec Lom u Tachova, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        60 tis. Kč 
              Nabyvatel: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tachov 
                         Pobřežní 1649, Tachov,  
                         IČ: 18253440    
                         Kupní cena: 118 796 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Ministerstvem  financí  bude   v  samostatném  článku  kupní 
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
              smlouvy zahrnuto pro nabyvatele  upozornění, že na předmětný 
              majetek  se  vztahují  ustanovení  zákona  č. 114/1992  Sb., 
              o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů a 
              bez povolení výjimky ze  základních podmínek ochrany zvláště 
              chráněných  druhů  živočichů  orgánem  ochrany přírody nelze 
              realizovat činnosti, které jsou  uvedeným zákonem zakázány a 
              mohly by tyto jedince ovlivnit či poškodit jejich biotop. 
               
              Mezi takové činnosti patří zejména: 
              - provádění terénních úprav břehů nádrže včetně oprav hráze,  
                rekonstrukce vypouštěcího zařízení a odstraňování vegetace  
                z břehů nádrže, 
              - provádění manipulace s vodní hladinou, 
              - odstraňování nánosů a vegetace ze dna nádrže,  
              - likvidace litorálního pásma,                               
              - vysazování vodní drůbeže, 
              - intenzivní rybářské  hospodaření spojené s  přikrmováním a 
                hnojením nádrže, 
              - používání chemických látek (vápno, vápenec, pesticidy). 
               
                Kontrolou   dodržování   této   podmínky   bude  vykonávat 
                příslušný  orgán  ochrany   přírody   podle  §  75  zákona  
                č.  114/1992,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění 
                pozdějších  předpisů,  přičemž  její  nedodržení ze strany 
                nabyvatele bude kromě sankcí vyplývajících z tohoto zákona  
                zakládat i právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy. 
               
               
           28.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86096 
              Pozemek p.č.st. 24 včetně zemědělské stavby bez čp/če, k.ú. 
              Náklov, obec Líšťany, okres Plzeň - sever 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         5 tis. Kč 
              Nabyvatel: Ing. Jaromír Boháček, 
                         
 Líšťany,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 27 201 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           29.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86115 
              Pozemek p.č. 1 včetně zemědělské stavby č.ev. 5, k.ú. Horní 
              Zálezly, obec Malečov, okres Ústí nad Labem 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         3 tis. Kč 
              Nabyvatel: Petr Antoš, 
                         
 Ústí nad Labem,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 318 500 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
           30.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86118 
              Pozemek p.č. 1650 včetně bytového domu č.p. 136 s příslušenstvím, 
              k.ú. a obec Postřelmov, okres Šumperk 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       158 tis. Kč 
              Nabyvatel: Paulina Horňáková, 
                         
 Postřelmov,  
                         r.č.: 
  
                         Kupní cena: 1 205 157 Kč 
          
                         Helena Terifajová, 
                         
 Postřelmov,  
                         r.č.: 
  
                         Kupní cena:  0 Kč 
 
                         Miloslav Bezděk, 
                         
 Postřelmov,  
                         r.č.: 
  
                         Kupní cena:  0 Kč 
 
                         Zdeněk Horňák, 
                         
 Postřelmov,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena:  0 Kč 
 
                         Petr Hejtmánek, 
                         
 Postřelmov,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena:  0 Kč 
          
                         Jan Antoszek, 
                         
 Postřelmov,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena:  0 Kč 
          
              Podmínky privatizace:  
              Každý z nabyvatelů nabývá id. podíl privatizovaného majetku,  
              a to: 
              Paulina Horňáková         2200/27725 
              Helena Terifajová         7140/27725 
              Miloslav Bezděk           5420/27725 
              Zdeněk Horňák             1825/27725 
              Petr Hejtmánek            5720/27725 
              Jan Antoszek              5420/27725 
               
               
           31.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86125 
              Pozemky v zemědělském areálu a studna, k.ú. Dubec, obec Třemešné, 
              okres Tachov 
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        25 tis. Kč 
 
10 

          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
              Nabyvatel: Aleš Wolf, 
                         
 Třemešné,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 186 083 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           32.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86132 
              Pozemek p.č.st. 25/1 včetně stavby č.p. 13, k.ú. Pozorka  
              u Kladrub, obec Kladruby, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       267 tis. Kč 
              Nabyvatel: Ing. Miloslav Žák, 
                         
 Stříbro,  
                         r.č.: 
  
                         Kupní cena: 580 022 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           33.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86133 
              Pozemek p.č. 2532/35, k.ú. Kralovice u Rakovníka, obec Kralovice, 
              okres Plzeň - sever 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         0 tis. Kč 
              Nabyvatel: VATRA Bohemia, spol. s r.o., 
                         Májová 630, Kralovice,  
                         IČ: 25236091    
                         Kupní cena: 17 000 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           34.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86134 
              Pozemky v zemědělském areálu včetně zemědělských staveb, k.ú. 
              Heřmanice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       631 tis. Kč 
              Nabyvatel: Milan Kubiš, 
                         
 Horní Police,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 2 235 450 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           35.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86152 
              11 pozemků v zemědělském areálu Řešín, k.ú. Řešín, obec  
              Bezdružice, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       101 tis. Kč 
 
11 

          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
           
          

 
              Nabyvatel: Ing. arch. Bohumil Král, 
                         
Plzeň,  
                         r.č.: 
 
                         Kupní cena: 1 600 847 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
           36.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86161 
              Pozemek p.č. 4009 včetně rodinného domu čp. 1300 a pozemky 
              p.č. 4010 a p.č. 4011, k.ú. Moravský Krumlov, obec Moravský 
              Krumlov, okres Znojmo 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        83 tis. Kč 
              Nabyvatel: Petr Lišťák, 
                         
 Moravský Krumlov,  
                         r.č.: 
  
                         Kupní cena: 382 860 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
          
 
12