Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'kvalifikace učitelky MŠ'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny
xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Věc, předmět
Re: Elektronické podání bylo přijato ke zpracování
Odesílatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas doručení
01.12.2016 22:02:29
Počet příloh
0
Ověření příloh
Soubor
Ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Datum a čas ověření datové zprávy : 02.12.2016 06:50:11