Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'žádost'.
Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_27991849
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - žádost
Odesílatel:
Petr Novotný, foi
+[emailová adresa]
Adresát:
Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
02.10.2016 10:04:14
Doručeno:
02.10.2016 10:40:05
Přijato ke zpracování:
02.10.2016 10:40:05
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2016-10-02_10-04-14.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Datová zpráva není opatřena uznávaným elektronickým
podpisem (značkou).
Generováno modulem EPDZ dne 02.10.2016 10:40:05 , ID datové zprávy je epdz_27991849 .