Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace o řízení S0600/2016/VZ'. 
*UOHSX008VDWS* 
UOHSX008VDWS 
 
 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Brno: 
ÚOHS-V0171/2016/IN-38575/2016/440/PŠk 
Mgr. Škodová 
20.9.2016 
 
 
 
Výzva  k upřesnění  žádosti  o  poskytnutí  informace  podle  §  14  odst.  5  písm.  b)  zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  (dále  jen  „Úřad“)  obdržel  dne  13.  9.  2016  Vaši  žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“), z téhož dne (dále jen „žádost“). 
 
Předmětem  Vaší  žádosti  je  poskytnutí   informace  o  správním  řízení  sp.  zn.  S0600/2016/VZ 
v rozsahu § 114 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ je Úřad oprávněn vyzvat žadatele k upřesnění žádosti v případě, že 
žádost  je  formulována  příliš  obecně.  Vzhledem  k tomu,  že  znění  Vaší  žádosti  neumožňuje 
jednoznačně  identifikovat  požadované  informace,  podle  §  14  odst.  5  písm.  b)  InfZ  Vás  tímto 
vyzýváme k upřesnění Vaší žádosti

 
Úřad sděluje, že z Vaší žádosti není možné jednoznačně identifikovat přesný okruh informací, které 
by měly být Úřadem vyhledány. Úřad Vám tak sděluje, že v  žádosti je nezbytné jasně specifikovat 
okruh požadovaných informací
 
 
Pokud žádost neupřesníte do 30 dnů ode  dne doručení této výzvy,  bude  rozhodnuto  o odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace.  
 
 
 
 
 

Č. j.: ÚOHS-V0171/2016/IN-38575/2016/440/PŠk 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Jiří Plachý 
Odbor legislativně-právní 
ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
David Havlík, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx