Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MČ Praha 10'.

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
1 z 21
  
  
  
  
  
  
  
  
6. ZMČ
  
  
předsedající: JUDr. Radmila Kleslová

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
2 z 21
  
OMLUVENÍ ZASTUPITELÉ:
  
Bohumil Zoufalík 
Mgr. Pavlina Hájková 
Ing. Viktor Lojík 
Ing. Jan Moravec Ph.D. 
Ing. Michal Narovec 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
3 z 21
S1 : Zahájení 
S2 : Kontrola usnášeníschopnosti 
S3 : Tvorba programu 
usnesení : S3/1 :  
usnesení : S3/U1 :  
usnesení : S3/U2 :  
J1 : 1. Návrh na výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT
na ÚMČ Praha 10
 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J1/U1 :  
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J1/U2 :  
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J1/U3 :  
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J1/U4 :  
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J1/U5 : protinávrh Ing. Čunátové 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J1/U6 : doplňující návrh Ing. Nepevného 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J1/U7 : varianta I 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J1/U8 : varianta II 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J1/U9 : varianta III 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
J2 : 2. Dotazy a informace členů zastupitelstva 
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
usnesení : J2/U1 :  
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
J3 : 3. Podání ZMČ 
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
usnesení : J3/U1 :  
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
J4 : 4. Různé 
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
usnesení : J4/U1 :  
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
J5 : Závěr 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
4 z 21
Výsledky hlasování:
  
  
1. hlasování 
název usnesení : J1/U1 :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 11   proti: 13   zdrželi se: 1   nehlasovali: 15   omluveni: 6 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
  
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
5 z 21
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
6 z 21
2. hlasování 
název usnesení : J1/U2 :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 17   proti: 2   zdrželi se: 10   nehlasovali: 11   omluveni: 6 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
  
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
7 z 21
NEHLASOVALI: 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
8 z 21
3. hlasování 
název usnesení : J1/U3 :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 15   proti: 5   zdrželi se: 7   nehlasovali: 13   omluveni: 6 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
9 z 21
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
10 z 21
4. hlasování 
název usnesení : J1/U4 :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 16   proti: 0   zdrželi se: 12   nehlasovali: 12   omluveni: 6 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
11 z 21
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
12 z 21
5. hlasování 
název usnesení : J1/U5 : protinávrh Ing. Čunátové 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 16   proti: 0   zdrželi se: 8   nehlasovali: 16   omluveni: 6 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
13 z 21
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
14 z 21
6. hlasování 
název usnesení : J1/U6 : doplňující návrh Ing. Nepevného 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 11   proti: 12   zdrželi se: 7   nehlasovali: 10   omluveni: 6 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Hana Nováková (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
  

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
15 z 21
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
16 z 21
7. hlasování 
název usnesení : J1/U7 : varianta I 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 4   proti: 9   zdrželi se: 17   nehlasovali: 10   omluveni: 6 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
  

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
17 z 21
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
18 z 21
8. hlasování 
název usnesení : J1/U8 : varianta II 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 4   proti: 8   zdrželi se: 19   nehlasovali: 9   omluveni: 6 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
19 z 21
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
20 z 21
9. hlasování 
název usnesení : J1/U9 : varianta III 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 6   proti: 7   zdrželi se: 17   nehlasovali: 10   omluveni: 6 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  

6. ZMČ 01:38 21.října 2015 
21 z 21
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09)