Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Faktury a smlouvy s firmou EURO ONE, s.r.o.'.

Date: Mon, 08 Aug 2016 14:41:45 +0200
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Faktury a smlouvy s firmou EURO ONE, s.r.o.
From: "Radek Holomčík" <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx>
To: "dotaz dotazy vznesené na instituci Jihomoravský kraj" <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx>

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Jihomoravský kraj

Žadatel:
===================================================================
# Jméno: Radek Holomčík
# Datum narození: 2016-07-31
# Adresa: Tyršova 1578
# Adresa: 696 62 Strážnice
===================================================================

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zveřejnění veškerých faktur, které Jihomoravský kraj obdržel a proplatil od společnosti EURO ONE, s.r.o.,
se sídlem na adrese: Lelekovice 426, 664 31 Lelekovice, IČO: 26919656 a to v době od 1.10. 2008 doposud.

Dále žádám o zveřejnění smluv mezi Jihomoravským krajem a uvedenou společností.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Radek Holomčík

Informaci poskytněte elektronicky na email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

8/8/2016
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.


-------------------------------------------------------------------