Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Do'.

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 2.8.2016 06:34:36
Vážená paní / Vážený pane,
tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.
Vaše podání ze dne: 1.8.2016 14:42:56  doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: KUJIXP158LW0
Datum zaevidování: 1.8.2016 14:42:56
Váš osobní přístupový kód: KUJISE06IUNG
Vaše evidenční údaje:
Langer Marek, Benešovská /14, 10100 Praha 10, foi+request-5712-193f5004@infoprovsec...
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Do
Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy  s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP158LW0KUJISE06IUNG"
na adresu xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
                              S pozdravem Bělková Jitka