Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Odměna a oblast působnosti Karla Březiny'.
Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny
[emailová adresa]
Věc, předmět
Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Odměna a oblast působnosti Karla Březiny
Odesílatel
[FOI #5709 e-mail] ??
Datum a čas doručení
10.08.2016 12:20:14
Počet příloh
0
Ověření příloh
Soubor
Ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Kontrola podpisů a časových razítek dle vyhlášky č. 496/2004 Sb., §2, odst. (6), písm. a), b) c), d) byla provedena na základě CRL
seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy. Datum a čas ověření datové zprávy : 10.08.2016 14:00:49