Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 12.8.2016 06:24:47
Vážená paní / Vážený pane,
tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.
Vaše podání ze dne: 11.8.2016 16:18:50  doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: KUJIXP15ANAY
Datum zaevidování: 11.8.2016 16:18:50
Váš osobní přístupový kód: KUJISE06IVW0
Vaše evidenční údaje:
Havlík David,   /,, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI2-SPAM-Header Checking]] - Re: GINIS - Spisová služba (oddělení...
Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy  s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP15ANAYKUJISE06IVW0"
na adresu xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
                              S pozdravem Bělková Jitka