Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč'.

II.
Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.7.2016
C e l k e m
252 488 542
[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od  
ŘSD ČR
167 327 450
244/1992 Sb., vydáno SP na většinu 
probíhá hodnocení VŘ na 
hlavní trasy, pro zbývající objekty se 
I/11 Opava severní obchvat východní část
836 645 zhotovitele, vydáno SP na 
99,96%
2016
zpracovává Oznámení EIA (příslušný 
většinu hlavní trasy
úřad je KÚ MRS kraje)
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
dokončuje se majetkopravní 
stanovisko 20.11.2015, stavební řízení 
příprava, vyvlastnění 5 LV, 
nemohou být prozatím dokončena - 
I/68 Třanovice - Nebory
3 078 545
92,90%
2016
ZDS připravena, probíhají 
negativní CS ke změně povrchu 
stavební řízení
vozovky, zpracovává se oznámení vlivu 
změny k posouzení ve ZŘ
probíhá výběrové řizení na 
I/22 Strakonice
430 547 zhotovitele, vydané stavební 
100,00%
100/2001 Sb.
2016
povolení 
244/1992 Sb., vydána všechna SP, 
příprava ZDS, vydána 
rizikem jsou případné změny stavby 
I/57 Krnov SV obchvat
1 685 213
100,00%
2017
všechna potřebná SP
oproti vydaným SP, případně dodatečně 
potřebná SP
244/1992 Sb. Biologické průzkumy od 
I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)
386 766 příprava ZDS
100,00%
jara 2016 probíhají, bude zpracováno 
2017
nové Oznámení EIA
244/1992 Sb., vydána všechna potřebná 
dokončen čistopis PDPS, 
SP, rizikem jsou případné změny stavby 
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48
1 262 894
100,00%
2017
vydána všechna potřebná SP, 
oproti vydaným SP, případně dodatečně 
potřebná SP
je vydané SP, probíhá 
I/58 Příbor - Skotnice
1 423 487 příprava na výběr zhotovitele  100,00%
100/2001 Sb.
2017
(předběžné oznámení)
probíhá výběrové řízení, 
nabídky předloženy, podány 
namítky, zamítnuty 
I/34 Roušťany - Pohled
395 177
93,50%
100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení 
2016
zadavatelem i v 1. instanci 
ÚOHS, běží lhůta pro podání 
rozkladu.
probíhá výběrové řízení, lhůta 
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2
300 139 pro nabídky do 26.9.2016, 
100,00%
100/2001 Sb.
2016
vydané stavební povolení 
Dokončen čistopis PDPS pro 
celou stavbu, na část stavby 
od západu po I/56 vydána SP 
mimo úseku cca 100 metrů, 
kde se již měsíce čeká na 
potvrzení stanoviska KHS ze 
244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný 
strany MZd v rámci řešení 
D48 Frýdek Místek - obchvat
5 273 220
100,00%
negativní vliv na Naturu2000 vyloučen 
2017
rozkladu, zbytek trasy bez SP - 
stanoviskem KÚ MRS kraje
čeká na EIA. Možnost 
rozdělení stavby pro tendr by 
si vyžádala změnu PDPS a 
soupisu prací, nerozdělení 
stavby pro tendr přináší riziko 
EIA
244/1992 Sb., vydána všechna potřebná 
Čistopis PDPS, příprava 
SP, rizikem jsou případné změny stavby 
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice
3 818 102 vyhlášení výběrového řízení 
100,00%
2016
oproti vydaným SP, případně dodatečně 
na zhotovitele, platná SP
potřebná SP
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 
792 320 stavba zahájena
100,00%
Není vyžádováno
2016
168 Devět křížů
SP v rozkladové komisi, 
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 
probíhá výběrové řizení na 
1 110 000
100,00%
Není vyžádováno
2016
Koberovice
zhotovitele, termín pro nabídky 
4.8.2016
SP před vydáním v 1. instanci, 
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 
probíhá výběrové řizení na 
2 396 700
100,00%
Není vyžádováno
2016
Větrný Jeníkov
zhotovitele, termín pro nabídky 
25.7.2016
SP v právní moci, probíhá 
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 
výběrové řizení na zhotovitele, 
700 000
100,00%
Není vyžádováno
2016
Velký Beranov
10.6. předloženy nabídky, 
hodnotí se
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – 
SP v rozkladové komisi, 
1 140 000
100,00%
Není vyžádováno
2016
EXIT 153 Lhotka
příprava výběrového řízení
244/1992 Sb., REŽIM §23a, nutno 
preferovat jinak začnou propadat další 
Hlavní SP nemůžou být 
podkladová stanoviska pro SP, 
D49 4901 Hulín - Fryšták
8 887 637 vydána kvůli EIA, vybrán 
100,00%
2017
paralelně zajišťovány dokumenty v 
zhotovitel
rozsahu pro případnou možnost 
opakování EIA
majetkopravní příprava a IČ 
Probíhá zjišťovací řízení dle z. 39/2015 
I/16 Slaný - Velvary
1 969 523 pro SP, zpracovává se ZDS 
98,30%
2017
Sb.
(PDPS)

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od  
IČ pro SP, majetkoprávní 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/3 Olbramovice přeložka
584 778 příprava, zpracovává se ZDS  92,75%
2017
Oznámení EIA
(PDPS)
IČ pro SP, SP na hlavní trasu 
možno vydat pokud bude EIA, 
244/1992 Sb., probíhá zpracování 
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba
302 486
90,00%
2016
majetkoprávní příprava, 
Oznámení EIA
čistopis ZDS (PDPS)
244/1992 Sb. - vydáno ověřovací 
IČ pro SP, majetkoprávní 
stanovisko 7.9.2015, vysoký rozsah 
I/21 Trstěnice - Drmoul
940 511 příprava, zpracovává se ZDS  97,73%
2017
změn, bude nové Oznámení EIA na 
(PDPS)
celou stavbu
probíhá majetkoprávní 
244/1992 Sb. REŽIM §23a, paralelně 
vypořádání a dokončení 
D55 5505 Otrokovice obchvat JV
1 307 039
95,40%
zajišťovány dokumenty v rozsahu pro 
2018
čistopisu DSP, nutné změny 
případnou možnost opakování EIA
ÚR, blokováno EIA
probíhá majetkoprávní 
D6 Nové Strašecí - Řevničov
1 960 936 vypořádání, zpracovává se 
65,33%
244/1992 Sb., REŽIM §23a
2017
PDPS
probíhá majetkoprávní 
D6 Řevničov, obchvat
2 240 394 vypořádání, zpracovává se 
84,70%
244/1992 Sb., REŽIM §23a
2017
PDPS
probíhá majetkoprávní 
příprava (zbývají 3 LV), 
D6 Lubenec obchvat
1 883 164
92,10%
244/1992 Sb., REŽIM §23a
2017
podklady pro SP projednávání 
konceptu PDPS
probíhá majetkoprávní 
vypořádání, zpracovává se 
PDPS, řeší se zahájení 
zakázky na archeologický 
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice
9 654 212
99,40%
244/1992 Sb., REŽIM §23a
2017
průzkum, probíhá soud o 
církevní restituce - část hlavní 
trasy k vyjmutí z SP pokud 
nebude dořešeno dříve.
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
stanovisko 14.12.2015, nutno flexibilně 
D11 1107 Smiřice - Jaroměř
4 721 582 podány žádosti pro SP
98,50%
2017
vydávat CS po zahájení stavebních 
řízení.
probíhá majetkoprávní 
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
5 448 249 vypořádání a dokončení 
34,68%
244/1992 Sb., REŽIM §23a
2018
čistopisu DSP 
probíhá majetkoprávní 
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
4 026 382 vypořádání a dokončení 
84,80%
244/1992 Sb., REŽIM §23a
2017
čistopisu DSP 
IČ pro SP, majetkoprávní 
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
I/19 Chýnov
615 631 příprava komplikovaná 
91,10%
2016
stanovisko 11.3.2016
exekučním řízením
probíhá majetkoprávní 
vypořádání , zpracovává se 
96,25%, chybí 11 LV, probíhá 
D35 Časy - Ostrov
5 917 120
244/1992 Sb., REŽIM §23a
2017
PDPS, zahájena zakázka na 
vyvlastnění, řešení dědictví
archeologický průzkum
probíhá majetkoprávní 
vypořádání , zpracovává se 
97 %, chybí 6 LV, probíhá 
D35 Opatovice nad Labem - Časy
6 602 284
244/1992 Sb., REŽIM §23a
2017
PDPS, zahájena zakázka na 
vyvlastnění, řešení dědictví
archeologický průzkum 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
IČ pro SP, majetkoprávní 
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
2 883 266
97,50%
nové EIA, biologické průzkumy budou 
2018
příprava, zpracovává se PDPS
dokončeny na jaře 2017
zpracována DSP, probíhá 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice
432 443 majetkoprávní příprava, bude  92,00%
2018
Oznámení EIA
nutné vyvlastnění
zpracováná DSP probíhá 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany
429 601
16,96%
2017
majetkoprávní příprava
Oznámení EIA
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/36 Sezemice obchvat
895 631 zpracovává se DSP
0,00%
2018
Oznámení EIA
zpracována DSP, nutná 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov
838 456
30,14%
2018
změna ÚR
Oznámení EIA
zahájení majetkoprávní 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba
2 421 613
0,00%
2018
přípravy a IČ pro SP
Oznámení EIA
znovu vydáno ÚR čeká se na 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/38 Znojmo obchvat I
310 874
99%, chybí jeden pozemek
2018
nabytí právní moci
Oznámení EIA
IČ pro SP, majetkoprávní 
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
736 303
82,76%, chybí 4 LV
100/2001 Sb.
2017
příprava
zahájeny IČ pro SP a 
majetkoprávní příprava 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží
2 822 942 (znalecké posudky pro 
0,00%
nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína 
2019
možnost zpracování návrhů 
na státní hranici.
kupních smluv)
zahájeny IČ pro SP a 
majetkoprávní příprava 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla
7 077 059 (znalecké posudky pro 
0,00%
nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína 
2019
možnost zpracování návrhů 
na státní hranici.
kupních smluv)
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
změna ÚR (nepravomocné), 
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice
1 351 845
0,00%
nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína 
2018
akt. DSP
na státní hranici.

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od  
dopracování DSP pro možnost 
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu
854 594
0,00%
100/2001 Sb.
2018
zahájení výkupů
aktualizace DSP jako podklad 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
D7 Louny zkapacitnění obchvatu
1 180 243 pro opakovaný proces EIA a 
75,00%
2018
nové EIA vč. sousedního úseku D7.
výkupy
IČ pro SP, majetkoprávní 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
D48 MÚK Bělotín - Rybí
4 674 438
85,20%
2017
příprava
nové EIA
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí
1 667 536 aktualizace DSP, akt. ZP
0,00%
nové EIA společně s navazujícím 
2018
úsekem Rokytova
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/42 Brno, VMO - Rokytova
1 576 000 aktualizace DSP, akt. ZP
63,30%
nové EIA společně s předchozím 
2018
úsekem Tomkovo náměstí.
zpracovaná DSP, připravena 
D1 0136 Říkovice-Přerov
8 875 177 akt. DÚR pro změnu ÚR, čeká  63,60%
244/1992 Sb., REŽIM §23a
2018
na EIA
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkalka
945 000 DSP, IČ pro SP
není vyžádováno
2017
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 
1 710 000 IČ pro SP, před vydáním SP
100,00%
není vyžádováno
2017
Hvězdonice
SP v právní moci, zahájení 
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 
tendru nutno časově 
1 399 000
100,00%
není vyžádováno
2017
Šternov
koordinovat s probíhajícími 
pracemi na předchozím úseku
IČ pro ÚR, hrozící formální 
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko
3 353 488 komplikace při průchodu 
0,00%
2018
stanovisko 23.3.2016
CHKO Pálava
dokončení DSP, poté IČ pro 
I/38 Církvice obchvat
793 125
0,00%
100/2001 Sb.
2019
SP a majetkoprávní příprava
IČ pro ÚR v návaznosti na 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/34 Lišov - Vranín
1 417 500
0,00%
2018
novou EIA
Oznámení EIA
dokončení DSP, poté IČ pro 
ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 
I/27 Žiželice obchvat a přemostění
627 739
0,00%
2018
SP a majetkoprávní příprava
Sb.
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 
Probíhá uzemní řízení, 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
1 056 097
0,00%
2018
Dubice - Dolní Libchava obchvat)
zpracovává se DSP
Oznámení EIA
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina
794 982 akt. ZP, DSP
0,00%
2018
Oznámení EIA
IČ pro SP, majetkoprávní 
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat
1 576 291
92,70%
100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení 
2018
příprava
zpracovaná DÚR, práce na 
I/36 Časy - Holice
279 000 změně ÚP pro možnost žádat  0,00%
100/2001 Sb.
2018
o ÚR
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
I/33 Jaroměř - obchvat
951 039 IČ pro ÚR, ÚR před vydáním
0,00%
2018
stanovisko 31.8.2015
dokončení DSP, IČ pro SP, 
majetkoprávní příprava, 
I/16 Nová Paka - obchvat
1 542 970
92,68%
244/1992 Sb., bude zadána nová EIA
2018
zbývající pozemky 
komplikované
IČ pro SP, majetkoprávní 
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
I/67 Karviná - obchvat
654 830
51,00%
2018
příprava
Oznámení EIA
DSP, IČ pro SP, zpracovávají 
100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení 
se znalecké posudky pro 
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)
1 572 976
0,00%
neodpovídá kategorii, bude nová EIA na 
2019
možnost přípravy návrhů 
celou nerealizovanou část D4 pro PPP.
kupních smluv.
DSP, IČ pro SP, 
majetkoprávní příprava, 
244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 
D4 Milín - Lety (PPP)
2 733 874
85,00%
2018
značné množství vyvlastnění 
nerealizovanou část D4 pro PPP.
(107), řešení věcných břemen
DSP, IČ pro SP, řešení 
244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 
D4 Lety - Čimelice (PPP)
738 173 věcných břemen - nutná 
100,00%
2018
nerealizovanou část D4 pro PPP.
přednostní přeložka EoN
DSP, probíhá majetkoprávní 
244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 
D4 Čimelice - Mirotice (PPP)
2 637 776 příprava, řešení věcných 
35,00%
2018
nerealizovanou část D4 pro PPP.
břemen
Zahájení prací na DSP v 
návaznosti na potvrzení 
244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 
D4 Mirotice, rozšíření (PPP)
810 712
0,00%
2019
problematiky kategorie pro 
nerealizovanou část D4 pro PPP.
zajištění souladu DSP s ÚR
244/1992 Sb., bude zadána nová EIA 
IČ pro SP, majetkoprávní 
společně se sousedními úseky, které 
D6 Krupá, přeložka
2 033 856
27,00%
2019
příprava
nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - 
Krušovice)
244/1992 Sb., bude zadána nová EIA 
IČ pro SP, majetkoprávní 
společně se sousedními úseky, které 
D6 Hořesedly, přeložka
2 344 355
37,00%
2019
příprava
nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - 
Krušovice)
244/1992 Sb. i 100/2001 Sb. (EIA dle 100/01 
Sb. a z důvodu o prodloužení úseku o část , 
která byla původně součástí stavby R7 Sulec 
D7 Chlumčany zkapacitnění
2 086 126 zpracovává se DSP
0,00%
2018
- obchvat, nutno pro tuto část použít 
stanovisko E.I.A., které bylo vydáno pro R7 
Sulec - obchvat dle zák. 244/1992 Sb.) 
100/2001 Sb. již závazné stanovisko po 
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. 
474 020 akt. ZP, IČ pro SP
70,00%
novele 39/2015 Sb., pouze CS před 
2018
etapa
stavebními řízeními

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od  
100/2001 Sb., prodloužena platnost, 
D11 MÚK Beranka
346 886 IČ pro ÚR
0,00%
2018
ověřovací stanovisko zatím nevydáno.
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
I/20 České Budějovice, severní spojka
2 047 447 IČ pro ÚR
0,00%
2018
stanovisko
I/27 Přeštice - obchvat
1 146 552 IČ pro ÚR
0,00%
244/1992 Sb., bude zadána nová EIA
2018
100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím 
I/9 Svor
781 851 akt. ZP schválena, IČ pro ÚR 0,00%
2018
řízením
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 
Nepravomocné SP, půjde na 
1 050 442
100,00%
není vyžádováno
2018
Humpolec
rozkladovou komisi
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 
1 603 524 IČ pro SP
není vyžádováno
2018
178 Ostrovačice
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
I/44 Bludov - obchvat
4 925 679 IČ pro ÚR
0,00%
2018
stanovisko
100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím 
I/11 Opava, severní obchvat - západní část
1 772 437 zahájeny práce na DSP
0,00%
2018
řízení
SŽDC
79 837 794
Probíhá soutěž na zhotovitele 
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
1 248 000
100%
Není vyžadována
2016
stavby
Probíhá zpracování projektu 
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
999 973
100%
Není vyžadována
2016
stavby
Probíhá zpracování projektu 
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo
991 470
100%
Není vyžadována
2017
stavby
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
994 405 Probíhá realizace
100%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. 
Stavební povolení vydáno, 
4 419 960
95%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016
n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.
hodnotí se nabídky.
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. 
Schválen projekt stavby, 
851 019
90%
100/2001 Sb.
2016
stavba - I. část žst. Čelákovice
probíhá soutěž na zhotovitele
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, 
Probíhá schvalování projektu 
1 449 995
90%
Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb.
2016
včetně mostů Mikulášská
stavby
Realizace P+R, vypsána 
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín
306 292
100%
Není vyžadována
2016
soutěž na zhotovitele
realizace P+R, probíhá soutěž 
ETCS Přerov - Česká Třebová
385 918
100%
Není vyžadována
2016
na zhotovitele
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava
441 880 Předáno staveniště zhotoviteli 100%
Není vyžadována
2016
Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany 
Ukončena soutěž na 
Vydáno dle 244/1992 Sb., platné 
472 013
100%
2016
(mimo) - Č. Budějovice (mimo)
zhotovitele stavby
stavební povolení
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár 
1 069 938 Probíhá realizace
100%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016
nad Sázavou
Rekonstrukce žst. Hanušovice
402 000 Předáno staveniště
100%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-
Probíhá zpracování projektu 
721 000
0%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2017
Okrouhlice
stavby
Probíhá zpracování projektu 
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov
676 250
50%
Není vyžadována
2017
stavby
Probíhá zpracování projektu 
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u Tišnova
1 400 469
50%
Není vyžadována
2017
stavby
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice
678 020 Probíhá územní řízení
70%
Není vyžadována
2017
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - 
1 798 390 Schválen záměr projektu
0%
MŽP zatím nepožádáno
2018
Bílina
Prodloužení nástupiště u 4. koleje v ŽST Velim
21 097 Stavba dokončena
100%
Nepodléhá posuzování
2016
Probíhá zpracování projektu 
Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov
987 000
0%
Není vyžadována
2016
stavby
Probíhá zajištění územního 
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
880 370
0%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2017
rozhodnutí
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)
937 868 Probíhá zpracování ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2017
Probíhá zpracování projektu 
Revitalizace trati Louny - Lovosice
995 795
0%
MŽP zatím nepožádáno
2016
stavby
Připravuje se aktualizace 
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa
992 500
0%
MŽP zatím nepožádáno
2017
ZP+PD
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení 
Připravuje se aktualizace 
1 075 000
0%
MŽP zatím nepožádáno
2017
železniční dopravní cesty
ZP+PD
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice 
Probíhá zpracování projektu 
zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. pouze 
3 642 122
50%
2017
(mimo)
stavby
na původní řešení
Probíhá zpracování přípravné 
Probíhá aktualizace dokumentace EIA 
Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)
4 350 000 dokumentace, stavba bude v  0%
2018
dle požadavků MŽP
přípravě rozdělena na 2 části
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - 
Probíhá zpracování přípravné 
1 420 000
0%
Stanovisko dle 100/2001 Sb.
2018
Čelákovice (mimo)
dokumentace
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-
Probíhá zpracování přípravné 
4 434 128
0%
Stanovisko dle 100/2001 Sb.
2018
Vysočany (včetně)
dokumentace
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - 
Probíhá soutěž na projekt 
1 928 170
0%
Stanovisko dle 100/2001 Sb.
2018
Mstětice (včetně)
stavby
Probíhá zpracování projektu 
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati
1 626 975
40%
Stanovisko dle 100/2001 Sb.
2017
stavby
Probíhá zpracování přípravné 
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba
2 329 617
0%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2018
dokumentace
Probíhá zpracování přípravné 
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba
710 654
0%
Probíhá zpracování dokumentace EIA
2018
dokumentace
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní 
Probíhá zpracování přípravné 
350 000
100%
Není vyžadována
2017
Žleb - Kralupy nad Vltavou
dokumentace
Připravuje se aktualizace 
ETCS Plzeň - Cheb
775 000
0%
Není vyžadována
2017
ZP+PD
Probíhá soutěž na zhotovitele 
Peronizace ŽST Chodov
505 839
100%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016
stavby
Rekonstrukce Negrel iho viaduktu
1 443 478 Schválen projekt stavby
80% - jednání s ČSAD
Nepodléhá posuzování
2017
Optimalizace trati  Český Těšín - Dětmarovice
2 798 478 Zpracován projekt stavby
80%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2016

[tis. Kč]
Stav majetkoprávní přípravy 
předpoklad 
Název  
Celkem akce
Stav projektové přípravy
Stav EIA
(% vykoupených pozemků)
realizace od  
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v 
1 243 833 Probíhá zpracování ZP+PD
100%
Není vyžadována
2017
úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v 
1 782 937 Probíhá zpracování ZP+PD
100%
Není vyžadována
2017
úseku Roudnice nad Labem - Děčín - st.hr. SRN
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna
3 706 827 Zpracován projekt stavby
80%
Není vyžadována
2018
Stanovisko dle 244/1992 Sb. REŽIM 
Probíhá zpracování projektu 
Modernizace trati Sudoměřice - Votice
5 999 487
85%, probíhá vyvlastňování
§23a, nová dokumentace EIA se 
2017
stavby
zpracovává paralelně
Dokončen projekt stavby, 
Modernizace trati Veselí n.L.- Tábor - II.část, úsek Veselí 
Stanovisko dle 244/1992 Sb., 
3 601 000 probíhá majetkoprávní 
50%
2018
n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí
předpoklad nové EIA
příprava
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - 
Probíhá zpracování studie 
4 600 000
0%
MŽP zatím nepožádáno
2018
Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín
proveditelnosti
DOZ Brno – Česká Třebová
1 800 000 Připravuje se zadání ZP+PD
0%
MŽP zatím nepožádáno
2020
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy 
Schválena přípravná 
530 216
100%
Nepodléhá posuzování
2017
pro ETCS, 1. část
dokumentace
Dokončen projekt stavby, 
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy 
571 362 probíhá majetkoprávní 
0%, probíhá
Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.
2016
pro ETCS, 2. část
příprava
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 
Probíhá zpracování přípravné 
900 000
0%
MŽP zatím nepožádáno
2018
3. část
dokumentace
Probíhá zpracování projektu 
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba
510 692
0%
Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.
2017
stavby
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - 
Probíhá zpracování projektu 
819 410
0%
MŽP zatím nepožádáno
2017
Litvínov
stavby
Probíhá soutěž na zhotovitele 
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část
636 585
20%
Bude třeba zjišťovací řízení
2016
stavby
Probíhá zpracování projektu 
Modernizace ŽST Cheb
516 895
0%
Není vyžadována
2017
stavby
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny 
660 000 Připravuje se zadání ZP+PD
0%
Bude posouzeno
2017
– Most – Karlovy Vary – Cheb
Probíhá soutěž na projekt 
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň
447 467
0%
Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.
2018
stavby
ŘVC
5 323 298
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
1 003 495 zpracovává se DSP
100,00%
není vyžádováno
2017
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě
308 114 IČ pro SP
není vyžádováno
2017
244/1992 Sb., bude nová dokumentace 
Stupeň Přelouč II
3 063 000 IČ pro nové ÚR
100,00%
2018
EIA
Plavební komora Praha - Staré Město
650 000 probíhá EIA
probíhá posuzování dle 100/2001 Sb.
2018
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
Plavební komora Bělov
298 689 IČ pro ÚR
0,00%
2018
stanovisko 19.11.2015
Používané zkratky:
CS
Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP
Dokumentace pro stavební povolení
DÚR
Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA
Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí

Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV
List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD
Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R
Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS
Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a
Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP
Stavební povolení
ÚR
Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS)
Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP
Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy

Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní)
Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)