Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.'.

OKRESNÍ SOUD V BŘECLAVI
Národních hrdinů 11, 690 24 Břeclav, tel. 519 366 211, fax. 519 321 386
e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, ID datové schránky: nemabis

V odpovědi uveďte tuto sp. zn.: 0 Si 317/2016-5


David Havlík
Alejní 2410/3
415 01 Teplice


Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 22.7.2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti a pro případ, že získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., netrváte na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle zákona č. 106/1999Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) sdělujeme, že lustrací v informačním systému zdejšího soud byla dohledána celkem 102 řízení odpovídajících Vašemu dotazu a v příloze tohoto přípisu zasíláme přehled spisových značek dohledaných věcí.

V Břeclavi 27.07.2016


Mgr. Jarmila Partschová v. r.
vyšší soudní úřednice


Za správnost vyhotovení:
Libuše Miklínová

0 Si 317/2016 -
Příloha:

1 NT 2451/2013 3 NT 2451/2013 21 NT 2451/2013
1 NT 2452/2013 3 NT 2452/2013 21 NT 2452/2013
1 NT 2453/2013 3 NT 2453/2013 21 NT 2453/2013
1 NT 2454/2013 3 NT 2454/2013 21 NT 2454/2013
1 NT 2455/2013 3 NT 2455/2013 21 NT 2455/2013
1 NT 2456/2013 3 NT 2456/2013 21 NT 2456/2013
1 NT 2457/2013 3 NT 2457/2013 21 NT 2457/2013
1 NT 2458/2013 3 NT 2458/2013 21 NT 2458/2013
1 NT 2459/2013 3 NT 2459/2013 21 NT 2459/2013
1 NT 2460/2013 3 NT 2460/2013 21 NT 2460/2013
1 NT 2461/2013 3 NT 2461/2013 21 NT 2461/2013
1 NT 2462/2013 3 NT 2462/2013 21 NT 2462/2013
1 NT 2463/2013 3 NT 2463/2013 21 NT 2463/2013
1 NT 2464/2013 3 NT 2464/2013 21 NT 2464/2013
1 NT 2465/2013 3 NT 2465/2013 21 NT 2465/2013
1 NT 2466/2013 3 NT 2466/2013 21 NT 2466/2013
1 NT 2467/2013 3 NT 2467/2013 21 NT 2467/2013
1 NT 2468/2013 3 NT 2468/2013 21 NT 2468/2013
1 NT 2469/2013 3 NT 2469/2013 21 NT 2469/2013
1 NT 2470/2013 3 NT 2470/2013 21 NT 2470/2013
1 NT 2471/2013 3 NT 2471/2013 21 NT 2471/2013
1 NT 2472/2013 3 NT 2472/2013 21 NT 2472/2013
1 NT 2473/2013 3 NT 2473/2013 21 NT 2473/2013
1 NT 2474/2013 3 NT 2474/2013 21 NT 2474/2013
1 NT 2475/2013 3 NT 2475/2013 21 NT 2475/2013
1 NT 2476/2013 3 NT 2476/2013 21 NT 2476/2013
1 NT 2477/2013 3 NT 2477/2013 21 NT 2477/2013
3 NT 2485/2013 3 NT 2478/2013 21 NT 2478/2013
3 NT 2486/2013 3 NT 2479/2013 21 NT 2479/2013
3 NT 2487/2013 3 NT 2480/2013 21 NT 2480/2013
3 NT 2488/2013 3 NT 2481/2013 21 NT 2481/2013
3 NT 2489/2013 3 NT 2482/2013 21 NT 2482/2013
3 NT 2490/2013 3 NT 2482/2013 3 NT 2493/2013
3 NT 2491/2013 3 NT 2483/2013 3 NT 2494/2013
3 NT 2492/2013 3 NT 2484/2013