Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2015'.

I. 
Předkládací zpráva 
Výroční  zpráva  Rady  vlády  pro  záležitosti  romské  menšiny  za  rok  2015  byla 
zpracována v souladu se závaznou osnovou povinné části podle usnesení vlády ze 
dne 20. února 2002 č. 175.  
Předložený materiál přináší ve strukturované podobě přehled o činnosti Rady vlády 
pro záležitosti romské menšiny.   
Návrh  nemá  vzhledem  ke  své  povaze  negativní  dopady  na  rovnost  žen  a  mužů 
a nebude  mít  dopad  na  státní  rozpočet  ani  na  další  veřejné  rozpočty;  současně 
nebude mít dopad na hospodářské subjekty včetně malých a středních podnikatelů, 
nepřinese  žádné  negativní  sociální  dopady  ani  dopady  na  životní  prostředí 
a udržitelný rozvoj.