Povinný subjekt: Městský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Prosím o rozhodnutí, rozsudek ve věci 53 C 192/2014

S přátelským pozdravem,Trmalová Božena

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 53 C 192/2014" s
evidenčním číslem 6bca98df-e24b-4c72-ad6c-03931467e5db a s běžným číslem
15123/2017 bylo doručeno dne 24.01.2017 20:34:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 53 C 192/2014" s
evidenčním číslem 6bca98df-e24b-4c72-ad6c-03931467e5db a s běžným číslem
15123/2017, doručené dne 24.01.2017 v 20:34:53 a ověřené dne 24.01.2017 v
20:35:48, bylo přiřazeno ke spisové značce "53 C 192/2014" a ke zpracování
dne 25.01.2017 v 07:12:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Městský soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

1 příloha

Česká republika – Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, ( 546 531 471, fax: 546 531 479

e-mail: [1][emailová adresa], DS: 7y7abii

IČO: 00025062

 

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Šťastná Sekretariát Hana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Prosím o informace o řízení 53 C 192/2014

S pozdravem,

Božena TRmalová.Nehvizdy 54.

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

2 přílohy

Česká republika – Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, ( 546 531 471, fax: 546 531 479

e-mail: [1][emailová adresa], DS: 7y7abii

IČO: 00025062

 

ukázat citované pasáže