Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace o účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky'.

I. 
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 
Materiál  předkládá  předseda  vlády  pro  informaci  členům  vlády.  Důvodem  předložení  je 
potřeba informovat  o nerovnoměrné frekvenci  účasti  členů vlády  na  ústních  interpelacích  v 
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 
Obsahem  materiálu  je  podrobná  tabulka  účasti  členů  vlády  na  ústních  interpelacích 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v období od 6. 2. 2014 do 21. 4. 2016 
včetně. 
Materiál je předkládán bez rozporu.