Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'den 13.5.2016 -náhoda 1 k 1 000 000 KELÁREK'.


Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.
Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - den 13.5...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - xxxxx@xxxx.xx,
dne 20.5.2016 12:59:42
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX02ZPJAI.
Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.
Ministerstvo vnitra
Elektronický podpis - 20.5.2016
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ministerstvo vnitra
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 8.12.2016