Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'kino Liteň'.

ÚŘAD MĚSTYSE   LITEŇ   
Náměstí č. 71, 267 27 Liteň 
okres Beroun 
IČO 00233501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                     [FOI #5295 e-mail] ?? 
 
 
Vaše č.j.: 
Naše č.j.: 
Vyřizuje: 
V Litni dne 
2016 
00496/16/Lit 
Šárka Marcínová 
19.05.2016 
 
Věc: 
Žádost  o  poskytnutí  informace  ve  smyslu  zákona  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k 
informacím - Kino Liteň 
 
 
Vážený pane, 
 
V současné době plánujeme spolupráci s kinem na kolečkách. 
Informace o promítání jsem Vám zasílala emailem po našem telefonickém rozhovoru.   
 
S pozdravem 
 
 
                                                    Šárka Marcínová 
                                              místostarostka městyse Liteň 
 
 
 
Tel.,fax.: 311 684 121, e-mail : Instituce [Městys Liteň vyžaduje e-mail], Dat. schr. rgnb7me