Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výsledky měření hluku na Praze 7 v době Matějské pouti'.
Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_24761545
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Výsledky měření hluku
na Praze 7 v době Matějské pouti
Odesílatel:
Michal A. Valášek, foi+request-5252-
[emailová adresa]
Adresát:
Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
26.04.2016 15:16:20
Doručeno:
26.04.2016 15:50:06
Přijato ke zpracování:
26.04.2016 15:50:06
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2016-04-26_15-16-20.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 26.04.2016 15:50:06 , ID datové zprávy je epdz_24761545 .