Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi'.

I. 
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 
Čtvrtletní zpráva je předkládána na základě usnesení vlády ze dne 17. března 2014 č. 178, 
kterým  byl  zřízen  Vládní  výbor  k dopadům  zákona  o  majetkovém  vyrovnání  s církvemi  a 
náboženskými společnostmi. 
 
V souladu  s čl.  II  odst.  1  písm.  c)  Statutu  vládního  výboru  je  vládě  předkládána  zpráva  o 
průběhu  majetkového  vyrovnání  za  poslední  čtvrtletí  roku  2015.  Zpráva  monitoruje  období 
v měsících  říjen  až  prosinec  2015.  Aktuálnější  statistiky  některých  povinných  osob  lze 
dohledat na jejich webových stránkách. 
 
Zpráva vychází z údajů, které byly zaslány vládnímu výboru povinnými osobami.  Zpráva se 
zaměřuje  pouze  na  monitoring  údajů  o  vydávání  majetku  podle  zákona  o  majetkovém 
vyrovnání.  Přílohou  zprávy  je  též  přehled  soudních  sporů  vedených  podle  zákona  o 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 
 
Součástí zprávy je též shrnutí celoroční činnosti vládního výboru. Povinnost předkládat vládě 
výroční  zprávu  Vládního  výboru  plyne  z čl.  2  odst.  1  písm.  d)  Statutu  vládního  výboru.  Na 
rozdíl  od  loňské  praxe,  není  výroční  zpráva  předkládána  vládě  samostatně,  ale  je 
předkládána  spolu  s pravidelnou  čtvrtletní  zprávou  monitorující  průběh  majetkového 
vyrovnání. 
 
Zpráva byla odsouhlasena Vládním výborem prostřednictvím elektronického hlasování.