Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
V Praze 22. března 2016  
 
Čj. 5976/2016-OPR-3 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
v reakci  na  Vaši  žádost  ze  dne  21.  března  2016  o  poskytnutí  kopie  materiálu  „Čtvrtletní  zpráva 
Vládního  výboru  k  dopadům  zákona  o  majetkovém  vyrovnání  s  církvemi  a  náboženskými 
společnostmi – poslední čtvrtletí roku 2015“ pro jednání Vlády ČR dne 9. března 2016, s odkazem 
na zákon  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve znění  pozdějších  předpisů, 
Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál. 
Závěrem  si  Vám  dovoluji  sdělit,  že  veškeré  čtvrtletní  zprávy  Vládního  výboru  k dopadům  zákona 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi jsou dostupné na internetových 
stránkách:http://www.vlada.cz/cz/ppov/vyrovnani-s-cirkvemi/informace-o-vydavani-
majetku/informace-o-vydavani-majetku-125885/ . 
S pozdravem 
Digitálně 
 
Mgr. Jiří podepsal Mgr. 
Jiří Gaňo 
Datum: 
 Gaňo
2016.03.22 
11:19:07 +01'00'
Mgr. Jiří Gaňo 
ředitel odboru právního a kontrolního 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Příloha č. 1 – Průvodní dopis 
Příloha č. 2 – Obálka 
Příloha č. 3 – Předkládací zpráva 
Příloha č. 4 – Materiál 
Příloha č. 5 – Návrh tiskové zprávy 
Příloha č. 6 – Další příloha materiálu 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33