Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zápis z 23 schůze Rady města Orlové.'.