Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Získání odborné kvalifikace učitelů MŠ'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Věc, předmět
Žádost o informace podle dotaz - Získání odborné kvalifikace učitelů MŠ
Odesílatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas doručení
14.03.2016 11:07:08
Počet příloh
0
Ověření příloh
Soubor
Ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Kontrola podpisů a časových razítek dle vyhlášky č. 496/2004 Sb., §2, odst. (6), písm. a), b) c), d) byla provedena na základě CRL
seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy. Datum a čas ověření datové zprávy : 14.03.2016 12:58:54