4 C 225/2018, rozsudek ze dne 24.9.2018 č.l.28

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Povinný subjekt: Okresní soud Praha-východ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí rozsudku 4 C 225/2018 ze dne 24.9.2018 č.l.28 a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Smola

Okresní soud Praha-východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 4 C 225/2018,
rozsudek ze dne 24.9.2018 č.l.28" s evidenčním číslem
428e4f9f-8407-4813-982c-0f80ffd6e424 a s běžným číslem 4441/2019 bylo
doručeno dne 23.01.2019 18:50:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krejčová Marta, Okresní soud Praha-východ

1 příloha