4 C 156/2018 - rozsudek čl. 17

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Povinný subjekt: Okresní soud Praha-východ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí rozsudku 4 C 156/2018 čl. 17 a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Smola

Okresní soud Praha-východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 4 C 156/2018 -
rozsudek čl. 17" s evidenčním číslem 7eb3d332-d953-40bc-a23d-94e137505d6b
a s běžným číslem 4448/2019 bylo doručeno dne 23.01.2019 18:56:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.