49 T 8/2016

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městský soud v Praze měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Tomáš Novotný

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych věděl pro podezření z jakého trestného činu je u Vás vedeno řízení pod sp. zn. 49 T 8/2016 s účastníky: Radovan Syrotiuk, Lukáš Korman a
Michal Lalik.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Novotný

požadované zašlete na emailovou adresu: [email address]

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 49 T 8/2016" s
evidenčním číslem 0ae0d3a3-ede0-4f1d-91fa-6c3c7282dc36 a s běžným číslem
47194/2017 bylo doručeno dne 23.02.2017 21:23:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomáš Novotný

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

stále jsem neobdržel odpověď na žádost o informace ze dne 23.02.2017. Soud by neměl snižovat svou vážnost tím, že nedodržuje zákony, tj. zákonné lhůty.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Novotný