Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů'.

Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito
základními údaji:

Datum podání: 5.3.2016 19:44:33
Předmět obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odm...
Datum zaevidování: 7.3.2016 11:56:48
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, Nové Dvory-Hlíny 3440, 73801 Frýdek-Místek, foi+request-4990-300fb950@i...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.