Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'FAKTURY 2010 – 2015 U'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_372523
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 U
Odesílatel:
Švédská cesta, z. s., foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
05.03.2016 10:37:48
Doručeno:
05.03.2016 10:40:01
Přijato ke zpracování:
05.03.2016 10:40:01
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2016-03-05_10-37-48.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 05.03.2016 10:40:01 , ID datové zprávy je epdz_372523 .

Protokol o výsledku následné kontroly platnosti certifikátů
Ověření platnosti certifikátů v souladu s ustanovením § 4, odst. 2, vyhl.

212/2012 Sb. v platném znění
Datum a čas provedené kontroly:
06.03.2016 10:40:02
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Údaje o jednotlivých přílohách datové zprávy
Generováno modulem EPDZ dne 06.03.2016 10:40:02 , ID datové zprávy je epdz_372523 .