Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'FAKTURY 2010 – 2015'.

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
Úřad městské části 
 
Odbor právních služeb 
Oddělení evidenčně – analytické a svobodného přístupu k informacím 
 
 
 
 
Ing. Pavel Hájek 
Jerevanská 723/6 
100 00 Praha 10 
 
 

Číslo jednací: 
Vaše značka: 
Vyřizuje / telefon: 
V Praze dne: 
MCP8 032831/2016  
 
Oleničová/222805160 
08.03.2016 
SZ MCP8 031619/2016/3 
 
 
Vážený pane inženýre, 
 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“),  Vám  v příloze  zasíláme  přehled  faktur  za  požadované  období  let  2010  až 
2015.  
Dovolujeme  si  Vás  upozornit,  že  informace  jsou   poskytovány  pouze  Vaší  osobě,  jako 
žadateli  v souladu  se  zákonem  o  svobodném  přístupu  k informacím  a  není  tím  dán 
automatický  souhlas  s poskytnutím  těchto  informací  dalším  osobám.  V případě  zveřejnění 
poskytnutých  informací  neomezenému  počtu  osob  nebo  jejich  poskytnutí  dalším  osobám 
nesete Vy jako žadatel plnou odpovědnost za důsledky, které z toho mohou plynout.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
                                                                                     „podepsáno elektronicky“ 
Mgr. Kateřina Hrazánková 
vedoucí odboru právních služeb 
 
 
 
 
 
Přílohy dle textu 
Se sídlem orgánů: Zenklova 1/35, 180 48  Praha 8   
 
Telefonní spojení:   222 805 111 - centrála 
Odbor právních služeb 
 
 
 
 
 
 
222 805 113 - sekretariát 
Oddělení evidenčně – analytické a svobodného přístupu k informacím   
 
222 805 657 - vedoucí odboru   
Pracoviště: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň   
 
IČ: 00063797 
DIČ: CZ00063797