Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'FAKTURY 2010 – 2015'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_318300
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015
Odesílatel:
Pavel Hájek, foi+request-4963-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
03.03.2016 21:54:29
Doručeno:
03.03.2016 21:55:01
Přijato ke zpracování:
03.03.2016 21:55:01
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2016-03-03_21-54-29.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 03.03.2016 21:55:01 , ID datové zprávy je epdz_318300 .