Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kolaudační rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3'.