Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kolaudační rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_174711
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Kolaudační rozhodnutí k
objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3
Odesílatel:
Tomáš Vokatý, foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
26.02.2016 11:36:04
Doručeno:
26.02.2016 11:40:02
Přijato ke zpracování:
26.02.2016 11:40:02
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2016-02-26_11-36-04.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Datová zpráva není opatřena uznávaným elektronickým
podpisem (značkou).
Generováno modulem EPDZ dne 26.02.2016 11:40:02 , ID datové zprávy je epdz_174711 .