Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Počet obyvatel'.

ÚŘAD MĚSTYSE   LITEŇ   
Náměstí č. 71, 267 27 Liteň 
okres Beroun 
IČO 00233501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[FOI #4927 e-mail] ?? 
 
 
 
 
 
Vaše č.j.: 
Naše č.j.: 
Vyřizuje: 
V Litni dne 
     
00177/16//Lit 
Kateřina Nožinová 
19.02.2016 
 
Věc: Výzva k odstranění nedostatku 
Úřad  městyse  Liteň  jako  povinný  subjekt  ve  smyslu  §  2  odst.1  zákona  č.106/1999  Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ InfZ“) rozhodl o 
Vaší žádosti o poskytnutí informace podle InfZ, doručené subjektu dne 15.2.2016, takto : 
 
Úřad  městyse  Liteň  vyzývá  k odstranění  nedostatku  v žádosti  ve  smyslu  zákona 
č.106/1999Sb., § 14 odst.3. 
 
S pozdravem 
 
                                                                                       
 
 
 
Ing. Miroslav Horák 
                                                                                          starosta městyse 
 
 
 
 
Tel.,fax.: 311 684 121, e-mail : [email address], Dat. schr. rgnb7me