Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA'.


Obvodní soud pro Prahu 4 
ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83  Praha 10 – Vršovice 
 251 441 513,  fax: 224 948 064  e-mail xxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx, ID DS: uz8ab2r 
 
 
 
Při odpovědi uveďte toto č.j.: 
40 Si 312/2013 
Lukáš Blažej 
XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
-------------------------------------------------
 
 
                                                                                                      V Praze dne 24.07.2013 
 
 
 
Věc:   Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., - rozhodnutí ve věci žalobce nebo žalovaný  
 
OSA-ochranný svaz autorský  pro práva k dílům hudebním, o.s., IČO: 63839997 
 
 
 
Vážený pane Blažeji, 
 
 
u zdejšího soudu nejsou vedena žádná řízení, ve kterých by společnost OSA - ochranný 
svaz  autorský    pro  práva  k  dílům  hudebním,  o.s.,  IČO:  63839997  vystupovala  v řízení  jako 
žalobce či žalovaná osoba. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
JUDr. Jaroslava Pokorná 
předsedkyně  
Obvodního soudu pro Prahu 4