Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výše vyplacených odměn.'.
sloupec 1
sloupec 2
sloupec 3
sloupec 4
platy
pravidelné odměny
mimořádné odměny
finanční náhrady
Příjmení a jméno
Funkce
(souhrnné výše za kalendářní rok 2015)
Kuča Tomáš Ing.
starosta, člen RMO
1a)
736 488,0 Kč
2)
2 000,0 Kč
3)
12 004,0 Kč
Potyšová Renata Mgr. Bc. 1. místostarostka, člen RMO 1a)
593 484,0 Kč
3)
4 990,0 Kč
Jenčmionková Petra Ing.
2. místostarostka, člen RMO 1a)
639 900,0 Kč
3)
3 879,0 Kč
Galia Roman Mgr.
člen RMO
1b)
31 320,0 Kč
Hrdina Petr Ing.
člen RMO
1b)
31 320,0 Kč
2)
1 500,0 Kč
Kasaj Stanislav Ing.
člen RMO
1b)
31 320,0 Kč
2)
1 000,0 Kč
Klčo Martin Bc.
člen RMO
1b)
31 320,0 Kč
2)
1 000,0 Kč
Paloncy Kamil Mgr.
člen RMO
1b)
31 320,0 Kč
2)
1 000,0 Kč
Szkandera Vladislav Mgr.
člen RMO
1b)
31 320,0 Kč
2)
500,0 Kč
sloupec 1:
1a) měsíční odměna člena zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn (§ 71 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, obecní zřízení 
+ § 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev)
1b) měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva obce (§ 72 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, obecní zřízení + § 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev)
sloupec 2:
nejsou udělovány, jsou udělovány pouze měsíční odměny dle sloupce 1
sloupec 3:
2) odměny za výkon funkcí v komisích pro veřejné zakázky
sloupec 4:
3) cestovní náhrady při pracovní cestě (§ 156 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce), apod.
Poznámka:  RMO = Rada města Orlová