Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.'.

 I. 
NÁVRH USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne            č.            
o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., 
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,  
znění ve pozdějších předpisů,  
(materiál č. 261) 
 
Vláda 
 
 

I.  zrušuje  podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bod č. 
30  části  B  přílohy  usnesení  vlády  ze  dne  15. února  2012  č.  94  o rozhodnutí o privatizaci 
podle § 10 odst. 1  zákona  č.  92/1991  Sb.,  o podmínkách  převodu  majetku státu na jiné 
osoby,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (materiál  č.  244),  ve  znění  bodu II/1 –  vláda  mění, 
usnesení  vlády  ze  dne  15.  září  2014  č.  748,  o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 
zákona  č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu  majetku  státu  na  jiné  osoby,  ve  znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 256), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 3  - 
PP 83196, Budova bez čp/če na pozemku parc.č.st. 33/2 včetně pozemku a pozemek parc.č. 
90/2 v k.ú. Litice u Plzně, obec Plzeň, okres Plzeň - město); 
 
 
II.  mění   
 
1.  podle  §  10  odst.  7  zákona  č.  92/1991  Sb.,  ve   znění  pozdějších  předpisů,  v části 
nabyvatele  a  kupní  ceny  bod  č.  2 c) části B přílohy usnesení vlády ze dne 2. května 2013 
č. 320 o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona  č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu  majetku  státu  na  jiné  osoby,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (materiál  č. 250), 
(privatizační projekt Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) – PP 52206, c) Pozemek 
p.č.  386/16,  k.ú.  Břevnov,  obec  Praha,  okres  Hl.  město Praha), a to tak, že se v části 
Nabyvatel a Kupní cena slova: 
 
„Nabyvatel:      Rudolf Vršek, 
                        xxxxxxxxxxxxxxxx, 
                        r.č.: xxxxxxxxxx 
                        Kupní cena: 99 180 Kč“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Nabyvatel:       Marie Vršková, 

                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
                         r.č.: xxxxxxxxxx  
                         Kupní cena:  129 420 Kč“, 
 
 
2.  podle  §  10  odst.  7  zákona  č.  92/1991  Sb.,  ve   znění  pozdějších  předpisů,  v části 
nabyvatele, kupní ceny a podmínek privatizace bod č. 15 c) části B přílohy usnesení vlády ze 
dne 4. ledna 2012  č. 9  o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1  zákona  č. 92/1991 Sb., 
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, (materiál 
č. 243), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 3 – PP 83247, c) Porodna prasat, 
bývalá vodárna a přístřešek s pozemkem parc.č.st. 342/2 v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, okres 
Olomouc, a to tak, že se v části Nabyvatel, Kupní cena a Podmínky privatizace slova: 
 
„Nabyvatel:       Miroslava Lipnická, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 55 800 Kč 
 
Podmínky privatizace: 
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Nabyvatel:      Obec Skrbeň, 
                         Na Návsi 131/2, Skrbeň, 
                         IČ: 00635693  
                         Kupní cena: 58 800 Kč 
 
 
Podmínky privatizace: 
Privatizační projekt bude realizován Státním pozemkovým úřadem.“; 
 
 
III.  vydává  rozhodnutí o privatizaci uvedená v části  B přílohy tohoto usnesení; 
 
 
IV. ukládá  1.  místopředsedovi  vlády  pro ekonomiku  a  ministru financí zajistit realizaci 
rozhodnutí uvedených v bodě  I až III  tohoto usnesení. 
Provedou: 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku 
a ministr financí, 
ministři (zakladatelé)