Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.'.

                                           Příloha usnesení vlády 
 
 
                                           ze dne ………. č…………. 
                                    II. 
 
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
         rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a 
         majetkové  účasti státu předem určeným  nabyvatelům za dohodnutou 
         cenu  

 
         ------------------------------------------------------------------        
            1.Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) - PP 52234 
              Pozemek p.č. 186/5, k.ú. Liboc, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        71 tis. Kč 
              Nabyvatel: PREdistribuce, a.s., 
                         Svornosti 3199/19a, Praha 5,  
                         IČ: 27376516    
                         Kupní cena: 91 950 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
          
            2.Technické služby města Českých Budějovic (nyní ÚZSVM) - PP 52275 
              Pozemek p.č. 1887/8, k.ú. České Budějovice 2, obec a okres 
              České Budějovice 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        40 tis. Kč 
              Nabyvatel: Ing. Olga Straková, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxx 
                         Kupní cena: 337 300 Kč 
 
                         Václav Straka, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxx 
                         Kupní cena:  0 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů. 
               
          
 
            3.Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) - PP 52295 
              a) Pozemek p.č. 1757/19, k.ú. Ruzyně, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        31 tis. Kč 
              Nabyvatel: Ing. Karel Hejzek, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.:xxxxxxxxxxx  
                         Kupní cena: 67 140 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
              b) Pozemek p.č. 1757/21, k.ú. Ruzyně, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        61 tis. Kč 
              Nabyvatel: Jarmila Cyranyová, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 67 140 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
          
 
              c) Pozemek p.č. 1803/2, k.ú. Ruzyně, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        34 tis. Kč 
              Nabyvatel: Radim Břešťál, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.:xxxxxxxxxx  
                         Kupní cena: 74 600 Kč 
          
                         Daniela Břešťálová, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena:  0 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů. 
               
 
          
              d) Pozemek p.č. 1803/4, k.ú. Ruzyně, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        32 tis. Kč 
              Nabyvatel: JUDr. Karel Časar, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx  
                         Kupní cena: 67 140 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
  
           
          
            4.Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) - PP 52296 
              Pozemek p.č. 1801/2, k.ú. Ruzyně, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        36 tis. Kč 
              Nabyvatel: MUDr. Petra Holická, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 78 330 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
            5.Technické služby Příbram (nyní ÚZSVM) - PP 52298 
              Pozemek p.č. 3672/7, k.ú., obec a okres Příbram 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         3 tis. Kč 
              Nabyvatel: František Andrášek, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 11 170 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
          
 
            6.Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) - PP 52299 
              Pozemek p.č. 1757/17, k.ú. Ruzyně, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        31 tis. Kč 
              Nabyvatel: Ing. Petr Štěpán, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 67 140 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
          
            7.Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) - PP 52301 
              Pozemek p.č. 1757/5, k.ú. Ruzyně, obec Praha, okres Hl.m. Praha 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        29 tis. Kč 
              Nabyvatel: MUDr. Ota Rajzík, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 63 410 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
          
            8.Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - PP 64415 
              Pozemek p.č. 4949/51, k.ú a obec Ústí nad Labem, okres Ústí 
              nad Labem 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         1 tis. Kč 
              Nabyvatel: Společenství pro dům Pod Parkem 2563-2565, 
                         Pod Parkem 2564/30, Ústí nad Labem,  
                         IČ: 27342913    
                         Kupní cena: 119 000 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
          
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
            9.Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - PP 64419 
              Pozemek p.č.st. 2223, k.ú. a obec Tišnov, okres Brno - venkov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         0 tis. Kč 
              Nabyvatel: Jaroslava Odehnalová, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 37 000 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
          
           10.Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - PP 64420 
              Pozemek p.č.st. 2225, k.ú. a obec Tišnov, okres Brno - venkov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         0 tis. Kč 
              Nabyvatel: Mgr. Ivana Ondříšková, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx     
                         Kupní cena: 38 000 Kč 
              Podmínky privatizace: 0. 
               
               
          
           11.Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - PP 64421 
              Pozemek p.č.st. 2222, k.ú. a obec Tišnov, okres Brno - venkov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         0 tis. Kč 
              Nabyvatel: Antonín Vaněk, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.:xxxxxxxxxx  
                         Kupní cena: 37 000 Kč 
          
                         Věra Vaňková, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena:  0 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů. 
               
          
 
           12.Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - PP 64422 
              Pozemek p.č.st. 2224, k.ú. a obec Tišnov, okres Brno - venkov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         0 tis. Kč 
              Nabyvatel: Jiří Hanák, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
                         Kupní cena: 38 000 Kč 
          
                         Marie Hanáková, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena:  0 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů. 
               
          
 
           13.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 81604 
              Pozemek p.č. 552, včetně stavby rybníka, k.ú. a obec Mackovice, 
              okres Znojmo 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        65 tis. Kč 
              Nabyvatel: Obec Mackovice, 
                         Mackovice 49, Mackovice,  
                         IČ: 00636851    
                         Kupní cena: 663 120 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              a) Privatizační  projekt bude realizován  Státním pozemkovým 
                 úřadem. 
              b) Státním pozemkovým úřadem bude v samostatném článku kupní  
                 smlouvy  zahrnuto   pro  nabyvatele  upozornění,   že  na 
                 předmětný  privatizovaný majetek  se vztahují  ustanovení 
                 zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně  přírody a krajiny, ve 
                 znění  pozdějších  předpisů  a  bez  povolení  výjimky ze 
                 základních  podmínek  ochrany  zvláště  chráněných  druhů 
                 živočichů   příslušným  orgánem   ochrany  přírody  nelze 
                 realizovat činnosti, které jsou uvedeným zákonem zakázány  
                 a mohly  by jedince těchto druhů  negativně ovlivnit nebo 
                 poškodit jejich biotop. Mezi tyto činnosti patří zejména: 
               
               - intenzivní chov ryb včetně jejich přikrmování, 
               - chov následujících druhů ryb: amur bílý (Ctenopharyngodon  
                 ideallus), tolstobik  bílý (Hypophthalmichthys molitrix), 
                 tolstolobec pestrý (Aristichthys  nobilis), candát obecný 
                 (Sander  lucioperca) a  okoun říční  (Perca fluviatilis), 
                 které  mají významný  negativní dopad  na vývojová stadia 
                 obojživelníků, 
               - chov kachen, 
               - používání  chemických  látek (např.  pesticidů) a vápnění 
                 nádrže, 
               - manipulace  s vodní hladinou v  takovém rozsahu, který by 
                 mohl ohrozit přítomné zvláště chráněné druhy - vypouštění  
                 v době rozmnožování a zimování obojživelníků, 
               - provádění terénních úprav, 
               - poškozování a  ničení  litorálního  pásma (např.  kosením 
                 rákosu, kácením břehových porostů či vyvážení sedimentů). 
               
                 Kontrola  a dodržování  těchto podmínek  přísluší orgánům 
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
                 ochrany  přírody,   viz  § 75   zákona   č. 114/1992 Sb.,  
                 o  ochraně   přírody  a  krajiny,   ve  znění  pozdějších 
                 předpisů, přičemž jejich  nedodržení ze strany nabyvatele 
                 bude kromě sankcí vyplývajících  z tohoto zákona zakládat 
                 i právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy. 
               
               
          
           14.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 83196 
              Pozemek p.č.st. 33/2 včetně zemědělské stavby bez čp/če a 
              pozemek p.č. 90/2, k.ú. Litice u Plzně, obec Plzeň, okres Plzeň 
              - město 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       216 tis. Kč 
              Nabyvatel: Ing. Aleš Bukovský, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 316 634 Kč 
          
                         Bc. Daniela Bukovská, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena:  0 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              a) Privatizační  projekt bude realizován  Státním pozemkovým 
                 úřadem 
              b) Nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů. 
               
               
          
           15.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 83285 
              Pozemek p.č. 792/2 - vodní plocha, k.ú. a obec Stříbro, okres 
              Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        21 tis. Kč 
              Nabyvatel: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Stříbro, 
                         Plzeňská 567, Stříbro,  
                         IČ: 18253261    
                         Kupní cena: 143 467 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              a) Privatizační  projekt bude realizován  Státním pozemkovým 
                 úřadem. 
              b) Státním pozemkovým úřadem bude v samostatném článku kupní  
                 smlouvy    zahrnuto   upozornění,    že   na    předmětný 
                 privatizovaný  majetek  se   vztahují  ustanovení  zákona  
                 č. 114/1992  Sb., o ochraně  přírody a krajiny,  ve znění 
                 pozdějších předpisů a bez  povolení výjimky ze základních 
                 podmínek  ochrany  zvláště   chráněných  druhů  živočichů 
                 příslušným   orgánem  ochrany  přírody  nelze  realizovat 
                 činnosti, které jsou uvedeným  zákonem  zakázány  a mohly   
                 by tyto jedince ovlivnit či poškodit jejich  biotop. Mezi  
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
                 takové činnosti patří zejména: 
               
              - provádět terénní úpravy včetně  oprav hráze a rekonstrukce 
                vypouštěcího zařízení a odstraňování  nánosů a vegetace ze 
                dna a břehů nádrže, 
              - provádět manipulaci  s vodní hladinou v  rozsahu, který by 
                mohl  ohrozit  zvláště  chráněné  druhy  živočichů  (např. 
                vypouštět v době rozmnožování obojživelníků), 
              - používání  chemických   látek  (např.  vápno   a  vápenec, 
                pesticidy). 
               
              Kontrolu dodržování těchto podmínek bude vykonávat příslušný  
              orgán  ochrany  přírody  podle § 75 zákona č.  114/1992 Sb.,  
              o ochraně přírody  a krajiny, ve  znění pozdějších předpisů, 
              přičemž  jejich nedodržení  ze strany  nabyvatele bude kromě 
              sankcí,  vyplývajících  z   tohoto  zákona,  zakládat  právo 
              prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy. 
          
          
          
           16.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 83520 
              Pozemky v k.ú. Hluboká u Žihle, obec Žihle, okres Plzeň - 
              sever 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        29 tis. Kč 
              Nabyvatel: Dřevařská a lesnická společnost, s.r.o., 
                         Roháčova 188/37, Praha 3,  
                         IČ: 62740407    
                         Kupní cena: 213 152 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
               
               
           17.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 83575 
              Pozemek p.č. 1981/2 včetně části rybníka, k.ú. Ostrov nad Ohří, 
              obec Ostrov, okres Karlovy Vary 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        45 tis. Kč 
              Nabyvatel: Rybářství Třeboň Hld. a.s., 
                         Rybářská 801, Třeboň,  
                         IČ: 46678191    
                         Kupní cena: 211 000 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              a) Privatizační  projekt bude realizován  Státním pozemkovým 
                 úřadem. 
              b) Státním pozemkovým úřadem bude v samostatném článku kupní  
                 smlouvy  zahrnuto   pro  nabyvatele  upozornění,   že  na 
                 předmětný  privatizovaný majetek  se vztahují  ustanovení 
                 zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně  přírody a krajiny, ve 
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
                 znění  pozdějších  předpisů  a  bez  povolení  výjimky ze 
                 základních  podmínek  ochrany  zvláště  chráněných  druhů 
                 živočichů   příslušným  orgánem   ochrany  přírody  nelze 
                 realizovat činnosti, které jsou uvedeným zákonem zakázány  
                 a mohly  by jedince těchto druhů  negativně ovlivnit nebo 
                 poškodit jejich biotop.  
               
                 V  případě ověření  výskytu zvláště  chráněných druhů  je 
                 možné  nádrž využít  pouze k ekologickému chovu ryb, tzn. 
                 v rybí obsádce by  se neměly vyskytovat následující druhy 
                 ryb: amur bílý  (Ctenopharyngodon idella), tolstobik bílý 
                 (Hypophthalmichthys  molitrix),   candát  obecný  (Sander 
                 lucioperca)  a  okoun  říční  (Perca  fluviatilis);  rybí 
                 osádka by neměla být  přikrmována; vyloučené je hnojení a 
                 vápnění nádrže; v žádném  případě nesmí docházet k ničení 
                 a poškozování litorálního pásma nádrže. 
                                                                                            
                 Kontrola  a dodržování  těchto podmínek  přísluší orgánům 
                 ochrany  přírody,  viz  §  75   zákona  č.  114/1992 Sb.,  
                 o  ochraně   přírody  a  krajiny,   ve  znění  pozdějších 
                 předpisů, přičemž jejich  nedodržení ze strany nabyvatele 
                 bude kromě sankcí vyplývajících  z tohoto zákona zakládat 
                 i právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy. 
               
               
          
           18.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85026 
              Pozemek p.č.st. 72 včetně zemědělské stavby bez čp/če, k.ú. 
              Tachov u Doks, obec Tachov, okres Česká Lípa
 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       706 tis. Kč 
              Nabyvatel: Petr Klíma, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 334 500 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
          
 
           19.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85165 
              Pozemek p.č. 38/6, k.ú. Cebiv, obec Cebiv, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         1 tis. Kč 
              Nabyvatel: Obec Cebiv, 
                         Cebiv čp. 64, Cebiv, p. Konstantinovy Lázně,  
                         IČ: 00259748    
                         Kupní cena: 3 714 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
              úřadem. 
               
               
          
           20.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85180 
              Pozemek p.č. 84/1 včetně vodní nádrže umělé, k.ú. a obec Chodová 
              Planá, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        60 tis. Kč 
              Nabyvatel: Městys Chodová Planá, 
                         Pohraniční Stráže 129, Chodová Planá,  
                         IČ: 00259861    
                         Kupní cena: 291 048 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              a) Privatizační  projekt bude realizován  Státním pozemkovým 
                 úřadem. 
              b) Státním pozemkovým úřadem bude v samostatném článku kupní  
                 smlouvy  zahrnuto   pro  nabyvatele  upozornění,   že  na 
                 předmětný  privatizovaný majetek  se vztahují  ustanovení 
                 zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně  přírody a krajiny, ve 
                 znění  pozdějších  předpisů  a  bez  povolení  výjimky ze 
                 základních  podmínek ochrany  přírody příslušným  orgánem 
                 ochrany  přírody  nelze  realizovat  činnosti, které jsou 
                 uvedeným zákonem zakázány. 
               
                 V  daném  případě je  Ministerstvem  životního  prostředí 
                 doporučeno vyloučit intenzifikační   opatření,  jako   je 
                 přikrmování  a   hnojení,   vápnění,  používání   biocidů 
                 a dalších chemických látek. 
               
                 Kontrola  a dodržování  těchto podmínek  přísluší orgánům 
                 ochrany   přírody,  viz.  §  75  zákona  č. 114/1992 Sb., 
                 o  ochraně   přírody  a  krajiny,   ve  znění  pozdějších 
                 předpisů, přičemž jejich  nedodržení ze strany nabyvatele 
                 bude kromě sankcí vyplývajících  z tohoto zákona zakládat 
                 i právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy. 
               
          
 
           21.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85186 
              Pozemek p.č.st. 29/2, k.ú. Doly u Boru, obec Bor, okres Tachov, 
              včetně zemědělské stavby 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         2 tis. Kč 
              Nabyvatel: Adam Drbúl, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 27 965 Kč 
          
                         Marie Drbúlová, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
 


          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena:  0 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              a) Privatizační  projekt bude realizován  Státním pozemkovým 
                 úřadem. 
              b) Nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů. 
               
 
          
           22.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85190 
              Pozemek p.č.st. 122 včetně budovy bez čp/če a budova bez čp/če 
              na pozemku  p.č.st. 124 bez pozemku, k.ú. Velké Dvorce, obec 
              Přimda, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       496 tis. Kč 
              Nabyvatel: Jan Zatloukal, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 71 429 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
               
          
           23.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85191 
              Pozemek p.č.st. 116/1 včetně zemědělské stavby bez čp/če, 
              k.ú. Pavlovice nad Mží, obec Planá, okres Tachov
 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        31 tis. Kč 
              Nabyvatel: Jana Dvořáková, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx  
                         Kupní cena: 54 890 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
               
          
           24.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85194 
              Pozemky p.č.st. 484, 485, 486 a 487/1, k.ú. a obec Staré Sedliště, 
              okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         4 tis. Kč 
              Nabyvatel: AGROKLAS Staré Sedliště a.s., 
                         Staré Sedliště 357, okres Tachov,  
                         IČ: 18251978    
                         Kupní cena: 62 000 Kč 
 
 
10 

          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
               
          
           25.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85210 
              Pozemky p.č.st. 700, 701, 702, 709/1, 710, 711 a 1002 včetně 
              stavby bez čp/če a pozemky p.č. 1482, 6632/2, k.ú. a obec Hrádek 
              u Znojma, okres Znojmo 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       307 tis. Kč 
              Nabyvatel: JAVE PORK, a.s., 
                         Dubňanská 592, Milotice,  
                         IČ: 47902205    
                         Kupní cena: 3 531 550 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
          
 
           26.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85225 
              Pozemek p.č.st. 37/1 včetně stavby bez čp/če a jímky a vodovodu 
              na pozemku p.č. 321/2, k.ú. Vrbice u Stříbra, obec Kladruby, 
              okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                       124 tis. Kč 
              Nabyvatel: ZEVYP, spol. s r.o., 
                         náměstí Republiky 35, Kladruby,  
                         IČ: 18251455    
                         Kupní cena: 234 988 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
               
          
           27.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85259 
              Pozemek p.č. 902, k.ú. Vysoké Sedliště, obec Planá, okres 
              Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         6 tis. Kč 
              Nabyvatel: Rybářství Třeboň Hld. a.s., 
                         Rybářská 801, Třeboň,  
                         IČ: 46678191    
                         Kupní cena: 13 881 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
 
11 

          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
           28.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85262 
              Pozemek p.č.st. 129, k.ú. Dolní Jadruž, obec Chodský Újezd, 
              okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         0 tis. Kč 
              Nabyvatel: Rybářství Třeboň Hld. a.s., 
                         Rybářská 801, Třeboň,  
                         IČ: 46678191    
                         Kupní cena: 5 165 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
          
 
           29.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85322 
              Stavba na pozemku  p.č.st. 1253, k.ú. Bor u Tachova, obec 
              Bor, okres Tachov, bez pozemku 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         3 tis. Kč 
              Nabyvatel: NOBOS Bor, s.r.o., 
                         Plzeňská 708, Bor,  
                         IČ: 47719176    
                         Kupní cena: 31 714 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem.  
               
               
          
           30.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85328 
              Pozemek p.č.st. 131 včetně zemědělské stavby bez čp/če, k.ú. 
              Obora u Tachova, obec Obora, okres Tachov 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         3 tis. Kč 
              Nabyvatel: Josef Mikéska, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 32 972 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním pozemkovým 
              úřadem. 
               
          
          
           31.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85333 
              Pozemek p.č. 196, k.ú. Kamenný Dvůr, obec Kynšperk nad Ohří, 
              okres Sokolov 
           
 
 
12 

          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         2 tis. Kč 
              Nabyvatel: Evžen Ifkovich, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
                         xxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx 
                         Kupní cena: 27 000 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
          
 
           32.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 85340 
              Stavba na pozemku p.č.st. 671, k.ú. Bor u Tachova, obec Bor, 
              okres Tachov, bez pozemku 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                         3 tis. Kč 
              Nabyvatel: Město Bor, 
                         náměstí Republiky 1, Bor,  
                         IČ: 00259713    
                         Kupní cena: 22 414 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
          
 
           33.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86002 
              Pozemek p.č. 236 včetně zemního sklepa, k.ú. a obec Jevišovka, 
              okres Břeclav 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                        40 tis. Kč 
              Nabyvatel: Josef Uhlíř, 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                         r.č.: xxxxxxxxxx  
                         Kupní cena: 23 540 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
          
          
           34.Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) - PP 86016 
              Pozemek p.č. 2068 včetně stavby bez čp/če, k.ú. a obec Podmyče, 
              okres Znojmo 
           
              Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  
                                     3 634 tis. Kč 
              Nabyvatel: ZEMOS Lesná, s r.o., 
                         Starý Petřín 53, 
 
13 

          
           
                                     B. 
          
                                 S e z n a m 
          
          
                         IČ: 48530891    
                         Kupní cena: 2 529 630 Kč 
              Podmínky privatizace:  
              Privatizační  projekt  bude  realizován  Státním  pozemkovým 
              úřadem. 
               
          
          
          
          
          
          
          
          
         
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
14