Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Evidence pohledávek'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_21357729
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Evidence pohledávek
Odesílatel:
Katarína Šebestová, foi+request-4897-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
22.01.2016 11:41:56
Doručeno:
22.01.2016 11:41:58
Přijato ke zpracování:
22.01.2016 11:45:06
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2016-01-22_11-41-58.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 22.01.2016 11:45:07 , ID datové zprávy je epdz_21357729 .

Protokol o výsledku následné kontroly platnosti certifikátů
Ověření platnosti certifikátů v souladu s ustanovením § 4, odst. 2, vyhl.

212/2012 Sb. v platném znění
Datum a čas provedené kontroly:
23.01.2016 11:45:08
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Údaje o jednotlivých přílohách datové zprávy
Generováno modulem EPDZ dne 23.01.2016 11:45:08 , ID datové zprávy je epdz_21357729 .