Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zápis z 18 a 19 schůze Rady města Orlové.'.