Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014'.


 
Vláda České republiky 
Úřad vlády ČR 
Čj.: 18831/2015-OLP 
 
V Praze dne            
 
Výtisk č.:            
PRO SCHŮZI VLÁDY 
Rozbor financování nestátních neziskových organizací 
z veřejných rozpočtů v roce 2014 
 
 
 
Důvod předložení: 

Obsah: 
Materiál  se  předkládá  na  základě 
I. 
Návrh usnesení 
usnesení  vlády  ze  dne  14.  ledna  2015 
II.  Předkládací zpráva 
č. 28 a na základě usnesení Rady vlády 
III.  Rozbor 
financování 
nestátních 
neziskových 
pro  nestátní  neziskové  organizace  ze 
organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014 
dne 3. prosince 2015. 
IV.  Přílohy 

Rozboru 
financování  nestátních 
neziskových  organizací  z  veřejných  rozpočtů 
v roce 2014 
V.  Vypořádání připomínkového řízení 
VI.  
Návrh tiskové zprávy 
     
           
     
           
     
           
                
Předkládá: 
Mgr. Jiří Dienstbier 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace