Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Počet pracovníků'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_1269761
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Počet pracovníků
Odesílatel:
Hana A. Huntová, foi+request-4739-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
29.11.2015 10:57:31
Doručeno:
29.11.2015 11:00:01
Přijato ke zpracování:
29.11.2015 11:00:01
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2015-11-29_10-57-31.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 29.11.2015 11:00:02 , ID datové zprávy je epdz_1269761 .