Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Počet žádostí o informace'.


Spisový znak.podznak – 60.1, skartační znak/skart. lhůta – V/5 
STATUTÁRNÍ  MĚSTO  OLOMOUC 
ODBOR PRÁVNÍ 
Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc 
 
 
Čj.: SMOL/261864/2015/OPR/Nik 
V Olomouci dne 7. 12. 2015 
Spisová značka: S-SMOL/255050/2015/OPR/Nik 
Spisovou značku uvádějte vždy v korespondenci. 
 
Vyřizuje:  Mgr. Soňa Nikodýmová 
Telefon:  588488306 
E- mail:  xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
 
 
Hana A. Huntová 
Adresa pro doručování podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Poskytnutí  informace  na  základě  žádosti  o  poskytnutí  informace  podle  zákona  č. 
106/1999 Sb., o svobodné m přístupu k informacím 
 
Vážená paní Huntová, 
 
dne  29.11.2015  byla  statutárnímu  městu  Olomouc  doručena  Vaše  žádost  o  poskytnutí 
informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon“),  týkající  se  poskytnutí  informací  o  počtu  žádostí 
vznesených  podle  zákona,  o  počtu  jejich  odmítnutí  či  nezodpovězení,  vše  rozdělené  podle 
Vámi udaného časového období. 
 
Na Vaši žádost o poskytnutí informace Vám požadované informace poskytujeme, a to: 
 
1.  v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

počet podaných žádostí: 108, 

počet odmítnutých žádostí: 4, 

počet nezodpovězených žádostí: 0. 
2.  v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

počet podaných žádostí: 127, 

počet odmítnutých žádostí: 14, 

počet nezodpovězených žádostí: 2, neboť se jednalo o opakované žádosti.  
3.  v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 

počet podaných žádostí: 93, 

počet odmítnutých žádostí: 2, 

počet nezodpovězených žádostí: 0. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Eva Vrtalová 
vedoucí odboru právního