Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Počet žádostí o informace'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_499134
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o
informace
Odesílatel:
Hana A. Huntová, foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
29.11.2015 10:42:47
Doručeno:
29.11.2015 10:45:00
Přijato ke zpracování:
29.11.2015 10:45:00
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2015-11-29_10-42-47.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 29.11.2015 10:45:00 , ID datové zprávy je epdz_499134 .