Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Videozáznem konference k ovzduší'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_1231216
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Videozáznem konference
k ovzduší
Odesílatel:
Hana Chalupská, foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
06.11.2015 14:08:00
Doručeno:
06.11.2015 14:10:02
Přijato ke zpracování:
06.11.2015 14:10:02
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2015-11-06_14-08-00.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 06.11.2015 14:10:02 , ID datové zprávy je epdz_1231216 .

Protokol o výsledku následné kontroly platnosti certifikátů
Ověření platnosti certifikátů v souladu s ustanovením § 4, odst. 2, vyhl.

212/2012 Sb. v platném znění
Datum a čas provedené kontroly:
07.11.2015 14:10:04
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Údaje o jednotlivých přílohách datové zprávy
Generováno modulem EPDZ dne 07.11.2015 14:10:04 , ID datové zprávy je epdz_1231216 .