Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zpráva národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a hazardu v ČR za rok 2014'.
III. 
Návrh 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Zpráva národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a 
hazardu v ČR pro rok 2014 
Vláda  dne      .  září  2015  vzala  na  vědomí  Zprávu  národního  protidrogového  koordinátora  
o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a hazardu v ČR pro rok 2014. V předloženém materiálu 
národní  protidrogový  koordinátor  ČR,  kriticky  hodnotí  situaci  a  informuje  vládu  ČR  o  míře 
zásadních problémů, množství nejdůležitějších úkolů a zároveň výzev a podnětů k řešení. 
Ve  zprávě  jsou  akcentovány  zásadních  úspěchy  protidrogové  politiky  České  republiky,  ale 
také  řada  významných  problémů  v oblasti  preventivní  politiky  návykového  chování  a 
problémového  užívání  nelegálních,  ale  i  legálních  drog,  podobně  jako  v oblasti  hazardu. 
Zpráva rovněž upozorňuje na dopady jak zdravotně-sociální, tak také ekonomické.  
Zpráva  byla  připravena  národním  protidrogovým  koordinátorem  Mgr.  Jindřichem  Vobořilem 
a projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 24. srpna 2015.