Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zpráva národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a hazardu v ČR za rok 2014'.
 
 
 
 
 
I. 
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 
 
Zpráva národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a hazardu 
v ČR 2014 

Zprávu  vládě  ČR  předkládá  národní  protidrogový  koordinátor  na  základě  usnesení  vlády  
č. 
1058 
ze 
dne 
15. 
prosince 
2014  k plánu 
nelegislativních 
úkolů 
vlády 
na  
1.  pololetí  2015.  Následně  byl  rozhodnutím  předsedy  vlády  ČR  termín  předložení  materiálu  vládě 
ČR prolongován do 31. srpna 2015. 
Touto  zprávou  národní  protidrogový  koordinátor  ČR,  kriticky  hodnotí  situaci  a  informuje  vládu  ČR  
o míře zásadních problémů, množství nejdůležitějších úkolů a zároveň výzev a podnětů k řešení. 
Zpráva  byla  dle  dohody  s předsedou  vlády  ČR  předkládána  nejprve  na  jednání  Rady  vlády  pro 
koordinaci  protidrogové  politiky  (RVKPP)  pro  informaci.  Zpráva  je  samostatným  aktem  národního 
protidrogového koordinátora pro zajištění její nezávislosti. 
Ve zprávě jsou akcentovány  zásadní úspěchy protidrogové politiky České republiky, ale také řada 
významných  problémů  v oblasti  preventivní  politiky  návykového  chování  a  problémového  užívání 
nelegálních,  ale  i  legálních  drog,  podobně  jako  v oblasti  hazardu.  Zpráva  rovněž  upozorňuje  na 
dopady jak zdravotně-sociální, tak také ekonomické.  
Zpráva  národního  protidrogového  koordinátora  si  klade  za  cíl  upozornit  pouze  na  nejpodstatnější 
témata  a  nejzávažnější  problémy  a  nechce  reportovat  vyčerpávajícím  způsobem.  Tento  úkol  mají 
„Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR“ a „Výroční Zpráva o dopadech hazardu v ČR“, které 
každoročně předkládá Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. 
Materiál byl projednán Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 24. srpna 2015. Zpráva 
je překládána vládě ČR pro informaci. 
***