Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zpráva národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a hazardu v ČR za rok 2014'.

 
Vláda České republiky 
Předseda vlády 
a předseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politky 
Čj.: 14197/2015-OPK 
 
V Praze dne      . září 2015 
 
Výtisk č.:            
PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY 
Zpráva národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, 
tabáku a hazardu v ČR pro rok 2014 
 
 
 
Důvod předložení: 

Obsah: 
Předkládá se na základě usnesení vlády 
I. 
Předkládací zpráva 
České republiky č. 1058 z 15. prosinceí 
II.  Zpráva  národního  protidrogového  koordinátora  
2014  
o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a hazardu v ČR 
pro rok 2014 
III.  Návrh tiskové zprávy 
  

           
                
     
           
     
           
     
           
     
           
                
Předkládá: 
Mgr. Bohuslav Sobotka 
předseda vlády 
a předseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky